Belasting op leegstand & verkrotting

Als je woning, gebouw en/of bedrijfsruimte is opgenomen op de inventaris leegstand en verwaarlozing, waarbij je geen vrijstelling van belasting hebt, dan ontvang je een aanslagbiljet van de stad Sint-Niklaas. Je herkent dit aanslagbiljet aan het roze overschrijvingsformulier.

Vaststelling van leegstand

Een woning is leegstaand, als er al minstens 12 opeenvolgende maanden niemand in woont. Een handelspand is leegstaand, als het al minstens 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt voor minstens de helft van de vloeroppervlakte overeenkomstig de functie.

Een controleur van de dienst vergunnen en toezicht stelt leegstand vast vanop het openbaar domein (bijvoorbeeld vanop straat). Je woning wordt dan opgenomen in het leegstandsregister.

Je moet voor het eerst belasting betalen op de datum dat we de woning in het leegstandsregister opnemen. 

Bezwaar aantekenen

Als je gebouw in het leegstandsregister is opgenomen, ontvang je een aanslagbiljet voor de belasting op leegstand. Je kan een bezwaar indienen tegen de belasting op leegstand, bijvoorbeeld als het gebouw leegstaat tijdens een verbouwing of als er een nieuwe eigenaar is.

Meer informatie vind je bij 'Uitzonderingen'. 

Lukt het je niet om in één keer te betalen?

Dan is het mogelijk een afbetalingsplan op te stellen. Je kan hiervoor contact opnemen met de dienst thesaurie via e-mail thesaurie@sint-niklaas.be of per post. Vergeet jouw gegevens, het kohiernummer en jouw voorstel tot afbetaling niet te vermelden! Tip: je kan ook een kopie van jouw belasting op leegstand toevoegen.

Wanneer je geen vrijstelling van de belasting op leegstand (meer) hebt dan bezorgt de dienst belastingen van de stad jou een aanslagbiljet.

Afhankelijk van hoe lang het gebouw al leeg staat, en wat de functie van het gebouw precies is (woning, bedrijf, landbouwbedrijf ...) betaal je een ander bedrag. Je vindt alle bedragen in het belastingreglement voor de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen.

Wens je een bezwaar in te dienen tegen de belasting op leegstand?

Bezorg je bezwaar uiterlijk binnen de 3 maanden na de datum van verzending van het aanslagbiljet. Toon in je bezwaarschrift aan waarom de belasting op leegstand onterecht werd gevestigd. Bezorg ook bewijsstukken die jouw motivering duiden. Vergeet het bezwaar niet te ondertekenen!

Richt je brief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of stuur een e-mail naar info@sint-niklaas.be.

Wonen - leegstand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Thesaurie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen