Verwaarlozing

Woningen of gebouwen met loszittend voegwerk, een afhangende dakgoot of kapotte ramen hebben een negatieve invloed op een buurt of een wijk. Deze gebreken kunnen bovendien leiden tot het verder verval van het pand. Daarom treedt het stadsbestuur op tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen.

Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd als er gebreken of verval aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten worden vastgesteld.

De woningcontroleur van de stad voert controles uit aan de hand van een controlelijst. Gebreken die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, worden genoteerd. Aan de hand van deze controle kan een pand op de inventaris verwaarlozing terechtkomen. Het stadsbestuur brengt de eigenaar daarvan schriftelijk op de hoogte.

Eigenaars van verwaarloosde panden moeten een belasting betalen wanneer de gebreken niet zijn weggewerkt, van zodra een pand één jaar (of langer) op de inventaris staat. 

Eigenaars die hun verwaarloosde woning renoveren, komen mogelijk in aanmerking voor een stedelijke premie duurzaam renoveren

Op het moment dat je de administratieve akte van verwaarlozing ontvangt, heb je 30 kalenderdagen tijd om een gemotiveerd bezwaar tegen de opname in te dienen. 

Als de opname gegrond is, kan je in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij verbouwingen of een nieuwe eigenaar) een vrijstelling van belasting aanvragen. Deze vind je terug in het belastingsreglement ter bestrijding van leegstand en verkrotting.

Vergeet ons niet te verwittigen als je de gebreken hebt weggewerkt. Na herstel van de gebreken kan je vragen om de woning of het gebouw te schrappen uit de inventaris verwaarlozing.

 

Heb je nog vragen of wil je graag extra informatie? Maak een afspraak!

Wonen - leegstand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen