Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. We bewaken de kwaliteit van woningen om het recht op een goede, veilige en gezonde woning te bevorderen.

De Vlaamse Wooncode heeft een definitie van het grondrecht op behoorlijke huisvesting: ‘de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid’.

De stad en het agentschap Wonen-Vlaanderen werken al jaren samen rond woningkwaliteitsbewaking. Daarvoor gebruiken we instrumenten die de Vlaamse Wooncode voorziet, zoals conformiteitsonderzoeken, conformiteitsattesten, besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring en het recht van voorkoop.

We controleren de kwaliteit van een woning bij een woningcontrole. De stad zet een medewerker in om de toestand van woningen na te gaan. Bij een woningcontrole gebruikt deze medewerker een checklist om na te gaan of de woning voldoet aan een aantal elementaire vereisten. Het gaat om een nazicht van de stabiliteit, aanwezigheid en veiligheid van elektrische- en gasinstallaties, de toegankelijkheid, de brandveiligheid, de verlichting- en verluchtingsmogelijkheden, de sanitaire voorzieningen en de verwarmingsmogelijkheden.

Is de woning niet aangepast aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode? Dan verklaart de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar. Dat heeft een aantal gevolgen.

Een ongeschikte en/of onbewoonbare woning wordt opgenomen op de Vlaamse inventaris. Zolang de woning niet conform is, betaalt de eigenaar jaarlijks een belasting. 

Je kan ervoor zorgen dat de woning (opnieuw) veilig en gezond is en voorzien is van het nodige basiscomfort. Dan krijg je als verhuurder een conformiteitsattest. Met dit attest toon je aan dat je woning voldoet aan een aantal kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen