Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. We bewaken de kwaliteit van woningen om het recht op een goede, veilige en gezonde woning te bevorderen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in de regelgeving.

De Vlaamse Codex Wonen heeft een definitie van het grondrecht op behoorlijke huisvesting: ‘de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid’.

De stad en het agentschap Wonen in Vlaanderen werken al jaren samen rond woningkwaliteitsbewaking. Daarvoor gebruiken we instrumenten die de Vlaamse Codex Wonen voorziet, zoals conformiteitsonderzoeken, conformiteitsattesten, besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring en het recht van voorkoop.

We controleren de kwaliteit van een woning bij een woningcontrole. De stad zet een medewerker in om de toestand van woningen na te gaan. Bij een woningcontrole gebruikt deze medewerker een checklist om na te gaan of de woning voldoet aan een aantal elementaire vereisten. Het gaat om een nazicht van de stabiliteit, aanwezigheid en veiligheid van elektrische- en gasinstallaties, de toegankelijkheid, de brandveiligheid, de verlichting- en verluchtingsmogelijkheden, de sanitaire voorzieningen en de verwarmingsmogelijkheden.

Je kan zelf controleren of je woning voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen aan de hand van de brochure ‘Verhuren met oog voor kwaliteit’. In deze brochure vind je foto’s waarmee je stap voor stap nagaan of je woning voldoet voor verhuur.

Brochure: Verhuren met oog voor kwaliteit

Is de woning niet aangepast aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen? Dan verklaart de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar. Dat heeft een aantal gevolgen.

Een ongeschikte en/of onbewoonbare woning wordt opgenomen op de Vlaamse inventaris. Zolang de woning niet conform is, betaalt de eigenaar jaarlijks een belasting. 

Je kan ervoor zorgen dat de woning (opnieuw) veilig en gezond is en voorzien is van het nodige basiscomfort. Dan krijg je als verhuurder een conformiteitsattest. Met dit attest toon je aan dat je woning voldoet aan een aantal kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Contact

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Reglement inzake inventarisatie van leegstand en verkrotting

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen