Belasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen

Als je woning één jaar is opgenomen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen én je geen vrijstelling van belasting hebt, ontvang je een aanslagbiljet van de stad Sint-Niklaas. Je herkent dit aanslagbiljet aan het roze overschrijvingsformulier.

Vaststelling van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid

Een woning is ongeschikt- en/of onbewoonbaar wanneer ze niet aangepast is aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

Een controleur van de afdeling vergunnen en toezicht stelt de gebreken vast bij een woningcontrole. Wanneer de burgemeester je woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaart, wordt ze opgenomen op de Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO).

Als je woning 12 opeenvolgende maanden op de inventaris staat, moet je een belasting betalen. Zolang het gebouw of de woning niet geschrapt is uit de inventaris, blijft de belasting van toepassing.

Bezwaar aantekenen

Als je woning is opgenomen in de Vlaamse inventaris ontvang je na één jaar een aanslagbiljet voor de belasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. Wanneer je niet akkoord gaat met de aanslag, kan je bezwaar indienen. Bezorg je bezwaar uiterlijk binnen de 3 maanden na de datum van verzending van het aanslagbiljet. Toon in je bezwaarschrift aan waarom de belasting onterecht is. Motiveer je bezwaar door bewijsstukken toe te voegen. Vergeet het bezwaar niet te ondertekenen!

Richt je brief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of stuur een e-mail naar info@sint-niklaas.be.

Lukt het je niet om in één keer te betalen?

Dan is het mogelijk een afbetalingsplan op te stellen. Je kan hiervoor contact opnemen met de dienst thesaurie via e-mail thesaurie@sint-niklaas.be of per post. Vergeet je gegevens, het kohiernummer en je voorstel tot afbetaling niet te vermelden! Tip: je kan ook een kopie van jouw belasting op leegstand toevoegen.

Wanneer je geen vrijstelling van de belasting (meer) hebt, bezorgt de dienst belastingen van de stad jou een aanslagbiljet.

Is generated

Afhankelijk van hoe lang het gebouw al leeg staat, en wat de functie van het gebouw precies is (eengezinswoning, appartement, kamer ...) betaal je een ander bedrag. Je vindt alle bedragen in het belastingreglement voor de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen.

Is generated

Vrijstelling

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling van de heffing aanvragen. Het kan gaan om persoongebonden vrijstellingen (bijvoorbeeld: je bent nieuwe eigenaar) of vrijstellingen gebonden aan de woning (bijvoorbeeld: er is een omgevingsvergunning voor het renoveren van de woning). De totale vrijstellingsperiode is beperkt tot drie aanslagjaren.

Bij verkoop van het gebouw of de woning licht jij of de notaris de stad in van de overdracht van het zakelijk recht.

Is generated

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Thesaurie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen