Conformiteitsattest

Een woning die je verhuurt, moet voldoen aan een aantal kwaliteits- en veiligheidsnormen. Met dit attest toon je aan dat je woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Je kan ook een conformiteitsattest aanvragen voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Aanvraag conformiteitsattest

Als je een woning, kamer of studentenkamer verhuurt, zorg je ervoor dat die voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de stad een attest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen van de Vlaamse Wooncode voldoet.

Het attest is niet verplicht bij het verhuren van een woning. Maar met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Je kan een conformiteitsattest aanvragen bij de stad voor:

  • huurwoningen
  • ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn

Je vraagt een conformiteitsattest aan via een online aanvraagformulier: 

Conformiteitsonderzoek

Bij een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van de woning. Dit onderzoek is het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur controleert daarbij de structuur, de technische installaties, de mogelijkheid tot verluchting, de aanwezigheid van vocht, de woonoppervlakte …

Aflevering conformiteitsattest

Als de resultaten van het conformiteitsonderzoek positief zijn, dan krijg je een conformiteitsattest voor de woning, kamer of studentenkamer die je verhuurt. Het conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig.

De vergoeding voor een attest bedraagt 90,00 EUR voor een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) en 90,00 EUR voor een kamerwoning, verhoogd met 15,00 EUR vanaf de zesde kamer, met een maximum van 1.775,00 EUR per gebouw. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Het attest is gratis als er geen beslissing tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid genomen wordt. Bij een preventieve woningcontrole is het attest gratis.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij:

  • de woning ongeschikt en onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een woningcontroleur of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico.
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden.
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld.
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen