Ongeschikte of onbewoonbare woning: onderzoek

Alle woningen in Vlaanderen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Als bewoner kan je een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning aanvragen. Je brengt best eerst de eigenaar of verhuurder van de woning schriftelijk op de hoogte van de problemen.

Onderzoek van de woning

In het welzijnshuis kan je bij een woonbegeleider een onderzoek aanvragen. De woningcontroleur komt op afspraak langs voor een controle van je woning. De controleur adviseert daarna de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van je woning.

Beslissing

Binnen een afgesproken termijn neemt de burgemeester een eindbeslissing.

Een ongeschikte woning heeft minstens 15 strafpunten op het technisch verslag van het woningonderzoek. Bij een onbewoonbare woning is er een veiligheids- en/of gezondheidsrisico bij bewoning. Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een gewestelijke inventaris.

Gevolgen voor eigenaars en verhuurders

Het is de bedoeling dat de woning zo snel mogelijk weer in orde gebracht wordt om sancties te vermijden:

  • Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, moet de eigenaar een belasting betalen. Er kan een vrijstelling worden toegekend onder bepaalde voorwaarden.
  • Als je een ongeschikte of onbewoonbare woning toch verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt, dan is dat strafbar. De verhuurder kan gestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.
  • Het lopende huurcontract kan nietig worden verklaard. De huurder kan het te veel betaalde huurgeld terugvorderen.
  • Bij een eventuele herhuisvesting van de huurder, kan de verhuurder opdraaien voor de kosten.

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg. In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden.

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico's.

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen