Open overlegtafel in De Droomballon in Nieuwkerken op 7 mei 2019

Social media sharing
Het stadsgesprek in Nieuwkerken

Op dinsdag 7 mei verzamelden ongeveer 35 stadsgenoten in De Droomballon in Nieuwkerken om samen na te denken over de stad van morgen. In het eerste deel van de avond brachten ze ideeën aan rond het thema van hun voorkeur. In het tweede deel maakten we clusters van de ideeën in 9 concrete voorstellen en konden ze kiezen welk voorstel ze verder wilden uitwerken.

Dit zijn de 9 voorstellen die naar boven kwamen tijdens deze overlegtafel: 

  • Hoe omgaan met erfgoed? (Patrimonium Nieuwkerken)
  • Gemeenschappen samen leven
  • Betaalbaar wonen & nieuwe woonvormen
  • Natuur en biodiversiteit versterken
  • Fietsinfrastructuur en trage wegen
  • Gemotoriseerde mobiliteit
  • Opvang & vrijetijdsbesteding voor kinderen met speciale noden
  • We helpen elkaar
  • Cultuur- en sportinfrastructuur, waaronder petanque

In de bijlage vind je de uitwerking van deze 9 voorstellen, gesorteerd volgens het actieplan uit het beleidsprogramma waarop het voorstel voornamelijk betrekking heeft. Het basismateriaal uit het eerste deel en de kladversie van het tweede deel vind je ook in hetzelfde document.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen