Over de stad

Hier vindt u info over:

  • De verkozenen en hoe het college is samengesteld
  • Inspraak via adviesraden, klantendienst en ombudsdienst
  • De dienstenstructuur van de stad
  • De projecten die ons bezig houden
  • Beleidsinfo zoals het Witboek, jaarverslagen, beleidsplannen...

 

NIEUWS

Stadsdiensten krijgen tijdelijk nieuwe huisvesting

18/10/2017 - 17:02 In de loop van 2018 gaan de voorbereidende werken van start voor de bouw van de nieuwe vleugel van het stadhuis langs de kant van de Parkstraat. De stadswinkel en het stadsarchief krijgen daar onderdak. In oktober 2017 werden de huidige kantoren ontruimd en kregen enkele stadsdiensten een nieuwe huisvesting, voor de duur van het bouwproject.

Stad herschikt diensten om efficiënter te kunnen werken

21/06/2017 - 17:40 De stad Sint-Niklaas sleutelde de afgelopen jaren aan de organisatiestructuur. Het werk is bijna af: klaar om een stand van zaken op te maken en te bekijken of de vooropgestelde doelstellingen behaald werden.

Een vergunning aanvragen of afhalen? Welkom aan de nieuwe themabalie

19/05/2017 - 11:04 Sinds vorige zomer werkt de dienst leven in het stadhuis met een ‘klantbeleidingssysteem’. Voor het aanvragen of afhalen van paspoort, identiteitskaart, rijbewijs… neemt u in de hal eerst een ticket. Intussen werd het systeem uitgebreid voor allerlei stedelijke producten in verband met bouwen en milieu.

Gratis kookworkshops voor lagere en secundaire scholen

27/12/2016 - 18:13 Stad, Logo-Waasland vzw en EVA vzw bieden leerlingen en ouders van lagere en secundaire scholen gratis kookworkshops aan. Deze zijn op vraag en maat van de school en de klas aan wie ze gegeven worden. Meer info over alle opties vindt u hieronder.

‘Wijk in de kijker’: Priesteragiewijk bijt de spits af

14/10/2016 - 16:38 Op donderdagavond 13 oktober ging het wijkparticipatieproject ‘Wijk in de kijker’ van start met de bewoners van de Priesteragiewijk. Ze gingen met elkaar in gesprek en brachten voorstellen aan rond thema’s als groen, pleinen, straten, fiets- en voetpaden, vrije tijd, samenleven en welzijn.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter