Reglementen en verordeningen

Dit is een overzicht van de reglementen en verordeningen die de stad Sint-Niklaas heeft afgekondigd. Er bestaan heel wat reglementen en verordeningen over de diverse aspecten van het bestuur van de stad. U kan ze hier chronologisch of thematisch bekijken.

In toepassing van het gewijzigd artikel 186 van het gemeentedecreet, in werking getreden vanaf 1 januari 2014, moeten reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester, door de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden. Overeenkomstig artikel 187 van het gemeentedecreet treden de reglementen en verordeningen in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Thema's

Nieuws Teasers: 

Overzicht reglementen

Orgaan Datum bekendmakingsorteerpictogram Datum goedkeuring Geldig vanaf
Politieverordening Offerfeest 2017: tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen, lammeren en geiten Gemeenteraad 18/08/2017 28/04/2017 31/08/2017
Huishoudelijk reglement groepsopvang Kameleon Gemeenteraad 10/07/2017 23/06/2017 01/08/2017
Huishoudelijk reglement groepsopvang Kameleon Gemeenteraad 10/07/2017 23/06/2017 01/08/2017
Huishoudelijk reglement groepsopvang Kameleon Gemeenteraad 10/07/2017 23/06/2017 01/08/2017
Subsidiereglement kernversterkende premies Gemeenteraad 28/06/2017 23/06/2017 01/07/2017
Subsidiereglement kernversterkende premies Gemeenteraad 28/06/2017 23/06/2017 01/07/2017
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies zomer 2017 Gemeenteraad 26/06/2017 23/06/2017 04/07/2017
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van OLF Nieuwkerken Gemeenteraad 26/06/2017 23/06/2017 30/06/2017
Reglement verbetering kwaliteit jeugdopleiding College 03/05/2017 01/01/2016
Reglement kwaliteitsvolle sportvereniging College 03/05/2017 01/01/2016

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 30 70

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter