Stadsbelastingen en -financiën

Financiële verrichtingen

Inlichtingen omtrent betalingen aan het stadsbestuur of betalingen door het stadsbestuur zijn te verkrijgen op de dienst belastingen. Facturen voor leveringen aan het stadsbestuur kunnen daar eveneens worden afgegeven.

Stadsbelastingen

Op de dienst belastingen kan men terecht voor inlichtingen over, aangiften van en bezwaren tegen alle stadsbelastingen.

Voor sommige activiteiten, die onder toepassing van de belastingen vallen, is er vooraf een toelating nodig:

-    voor de tijdelijke privatisering van het openbaar domein (het uitstallen van koopwaar en het plaatsen van terrassen, containers, schuttingen, mobiele verkoopsruimten en automaten op het openbaar domein)

-    voor het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein (met of zonder geluid, showwagens, aanhangwagens, sandwichmen, verplaatsbare reclamepanelen, andere reclameobjecten, uitdelen van folders, e.d.)

 

Informatie hieromtrent kan eveneens bekomen worden op het departement Financiën, tel. 03 778 31 61 - 65, waar ook de toelatingen afgeleverd worden.

Plaatsen van schuttingen en containers

Als men voor het uitvoeren van bouw- of andere werken, een gedeelte van het openbaar domein tijdelijk moet innemen, moet men vooraf toelating vragen.

Dit is het geval voor het plaatsen van stellingen, bouwkranen, bouwmaterialen, loodsen, werfwagens en containers.

Naargelang de inname van het openbaar domein, kan de toelating ofwel onmiddellijk afgegeven worden ofwel na uitdrukkelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Het is dan ook aangewezen enkele weken vóór plaatsing van de schutting inlichtingen in te winnen op de dienst belastingen, tel. 03 778 31 61 en 03 778 31 63.

De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de signalisatie van deze hindernis. Deze signalisatie moet uitgevoerd worden in overeenstemming met het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Indien de aanvrager niet over het nodige signalisatiemateriaal beschikt en/of parkeerverbod wil plaatsen, kan hij voor de nodige verkeersborden terecht bij de dienst mobiliteit.

Indien deze tijdelijke privatisering van het openbaar domein langer dan 7 dagen duurt, moet ook een waarborg worden gestort, dit om te garanderen dat het openbaar domein ná de werken in goede staat wordt achtergelaten.

Nieuws Teasers: 

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 31 60

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter