Inspraak

Het stadsbestuur vindt inspraak en participatie heel belangrijk. Een belangrijke vorm van inspraak is dat het stadsbestuur elke melding, suggestie of klacht grondig onderzoekt en probeert om er iets aan te doen. Via het meldingsformulier hiernaast komt uw melding of klacht rechtstreeks bij de klantendienst terecht.

Via de structuur links kan u de verschillende vormen van inspraak verder ontdekken.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

‘Wijk in de kijker’: Priesteragiewijk bijt de spits af

14/10/2016 - 16:38 Op donderdagavond 13 oktober ging het wijkparticipatieproject ‘Wijk in de kijker’ van start met de bewoners van de Priesteragiewijk. Ze gingen met elkaar in gesprek en brachten voorstellen aan rond thema’s als groen, pleinen, straten, fiets- en voetpaden, vrije tijd, samenleven en welzijn.

Sint-Niklaas start nieuw, structureel participatieproject ‘Wijk in de kijker’

28/09/2016 - 18:04 Het stadsbestuur brengt structureel wijkoverleg op gang om de inwoners actiever te  betrekken bij het beleid. Stap voor stap en wijk per wijk wordt er gewerkt in de richting van een tienpuntenplan met concrete acties. Het project loopt onder de naam ‘Wijk in de kijker’. De bewoners van de Priesteragiewijk bijten de spits af, op donderdagavond 13 oktober 2016.
Bijlagen Datum
Reglement behandeling klachten en meldingen 03/07/2015 - 11:07

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter