Politiek

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas berust bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De 41 raadsleden worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad.

De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan op gemeentelijk niveau, vergadert maandelijks. Het college, min of meer het dagelijks bestuur van de stad, heeft eenmaal per week een vergadering.

Nieuws Teasers: 

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter