Politiek

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas berust bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De 41 raadsleden worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad.

De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan op gemeentelijk niveau, vergadert maandelijks. Het college, min of meer het dagelijks bestuur van de stad, heeft eenmaal per week een vergadering.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Verkiezingen 2018

14/06/2018 - 15:41 Geen Belg?! Ook jij kan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

Gemeenteraadszitting 22-06-2018: agenda

08/06/2018 - 15:32 De agenda voor de eerstkomende gemeenteraadszitting werd vastgesteld. Eventuele aanvullende agendapunten voegen we uiterlijk 1 week voor de datum van de zitting toe aan dit nieuwsbericht. Agendapunten op verzoek van de raadsleden, kan u uiterlijk de dag voor de zitting bekijken.

Aanstelling Kris Van der Coelden als voorzitter van de OCMW-raad en als schepen

04/05/2018 - 12:08 Op 2 mei 2018 werd Kris Van der Coelden aangesteld als voorzitter van de OCMW-raad en werd hij van rechtswege schepen.

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter