Politiek

Het politiek bestuur van Sint-Niklaas berust bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De 41 raadsleden worden elke zes jaar verkozen. Uit hun midden kiezen ze het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester wordt aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de gemeenteraad.

De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan op gemeentelijk niveau, vergadert maandelijks. Het college, min of meer het dagelijks bestuur van de stad, heeft eenmaal per week een vergadering.

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Gemeenteraadszitting 27-04-2018: agenda

13/04/2018 - 14:21 De agenda voor de eerstkomende gemeenteraadszitting werd vastgesteld. Eventuele aanvullende agendapunten voegen we uiterlijk 1 week voor de datum van de zitting toe aan dit nieuwsbericht. Agendapunten op verzoek van de raadsleden, kan u uiterlijk de dag voor de zitting bekijken.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter