Participatietraject masterplan Stationsomgeving-Noord

Het stadsbestuur organiseerde op maandag 30 januari 2017, van 16 tot 21 uur in ’t Bau-huis, een open participatiemarkt ter voorbereiding van een nieuw plan voor de kwaliteitsvolle herinrichting van de noordelijke stationsomgeving. Aan de hand van fotopanelen werd het publiek bevraagd over thema’s als groenzones, wonen, een plek voor de school en de aanleg van een fietsroute.

Participatietraject voor nieuw masterplan

De gemeenteraad besliste op 25 november 2016 om een ruim participatietraject op te zetten, ter voorbereiding van een nieuw masterplan voor de noordelijke stationsomgeving. In het masterplan wordt een visie uitgeschreven, die de basis vormt voor concrete projecten, zoals de aanleg van groen, de bouw van woningen en de verkeerscirculatie.

In het kader van dit participatietraject wil het stadsbestuur, in verschillende stappen, de inwoners betrekken bij de voorbereiding van het masterplan. Als eerste stap werd de bevolking bevraagd over een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de wijk tijdens een ‘participatiemarkt’ op maandag 30 januari 2017 in ’t Bau-huis.


Ambities en bouwstenen

De participatiemarkt werd uitgewerkt vanuit vier algemene ambities, die het globaal kader vormen voor de herontwikkeling van de wijk:

 • Uitbouwen van de stationsomgeving als A-locatie met bovenlokale functies.
 • Verdichten van de restruimtes en binnengebieden in de bestaande woonwijk.
 • Verhogen van de kwaliteit van de publieke ruimte en het aanbod publiek groen.
 • Vergroten van de doorwaadbaarheid richting station.

Voor het masterplan van de wijk werden tien bouwstenen uitgezet, waarover het publiek bevraagd wordt:

 • Bestaande woonwijk als kern van ontwikkeling.
 • Fietsverbinding.
 • NMBS: ingang en fietsparking.
 • Van slachthuis naar wonen: bijkomende woningen in de wijk.
 • Plein aan Jan Breydelstraat als groene ruimte.
 • Groene site.
 • Groene doorsteken.
 • Een school in de wijk.
 • Een deel van de stationssite als ontwikkelingsruimte met bovenlokale dynamiek.
 • Mobiliteit op maat (van de wijk).

U vindt de bijhorende infopanelen in bijlage onderaan deze webpagina.

Volgende stappen

Tot 15 februari konden buurtbewoners hun mening geven via onder andere een enquêteformulier. Alle enquêteformulieren en reacties worden in de loop van het voorjaar verwerkt. Op woensdag 17 mei om 18 uur werden de resultaten van de participatiemarkt in ’t Bau-huis voorgesteld aan de bewoners. De resultaten werden ook samengevat in een infonota (zie bijlage onderaan deze webpagina). Dit is de globale timing van het vervolgtraject:

- Eind mei/begin juni: lancering overheidsopdracht voor het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van het masterplan Stationsomgeving Noord en van een participatiebureau voor opmaak en uitvoering van een communicatie- en participatiestrategie.

- Juli: aanstellen studiebureau en participatiebureau.

- Eind augustus/begin september 2017: start studieopdracht voor zes maanden met minimaal twee overlegmomenten met de buurt.

- Najaar 2017: terugkoppeling over hoe de input van de participatiemarkt vertaald werd in een eerste planvoorstel.

- Voorjaar 2018: informerende terugkoppeling met verwerking van alle input in een nieuw voorstel.

Nieuws Teasers: 

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter