Participatiemarkt Stationsomgeving-Noord

Het stadsbestuur organiseerde op maandag 30 januari 2017, van 16 tot 21 uur in ’t Bau-huis, een open participatiemarkt ter voorbereiding van een nieuw plan voor de kwaliteitsvolle herinrichting van de noordelijke stationsomgeving. Aan de hand van fotopanelen werd het publiek bevraagd over thema’s als groenzones, wonen, een plek voor de school en de aanleg van een fietsroute.

Participatietraject voor nieuw masterplan

De gemeenteraad besliste op 25 november 2016 om een ruim participatietraject op te zetten, ter voorbereiding van een nieuw masterplan voor de noordelijke stationsomgeving. In het masterplan wordt een visie uitgeschreven, die de basis vormt voor concrete projecten, zoals de aanleg van groen, de bouw van woningen en de verkeerscirculatie.

In het kader van dit participatietraject wil het stadsbestuur, in verschillende stappen, de inwoners betrekken bij de voorbereiding van het masterplan. Als eerste stap werd de bevolking bevraagd over een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de wijk tijdens een ‘participatiemarkt’ op maandag 30 januari 2017 in ’t Bau-huis.


Ambities en bouwstenen

De participatiemarkt werd uitgewerkt vanuit vier algemene ambities, die het globaal kader vormen voor de herontwikkeling van de wijk:

 • Uitbouwen van de stationsomgeving als A-locatie met bovenlokale functies.
 • Verdichten van de restruimtes en binnengebieden in de bestaande woonwijk.
 • Verhogen van de kwaliteit van de publieke ruimte en het aanbod publiek groen.
 • Vergroten van de doorwaadbaarheid richting station.

Voor het masterplan van de wijk werden tien bouwstenen uitgezet, waarover het publiek bevraagd wordt:

 • Bestaande woonwijk als kern van ontwikkeling.
 • Fietsverbinding.
 • NMBS: ingang en fietsparking.
 • Van slachthuis naar wonen: bijkomende woningen in de wijk.
 • Plein aan Jan Breydelstraat als groene ruimte.
 • Groene site.
 • Groene doorsteken.
 • Een school in de wijk.
 • Een deel van de stationssite als ontwikkelingsruimte met bovenlokale dynamiek.
 • Mobiliteit op maat (van de wijk).

U vindt de bijhorende infopanelen in bijlage onderaan deze webpagina.

Volgende stappen

Tot 15 februari konden buurtbewoners hun mening geven via onder andere een enquêteformulier. Alle enquêteformulieren en reacties worden in de loop van het voorjaar verwerkt. Nog voor de zomer worden de resultaten van de participatiemarkt in ’t Bau-huis voorgesteld aan het publiek. Deze resultaten zullen de basis vormen voor de opmaak van het nieuw masterplan.

Nieuws Teasers: 

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter