Interreg 2-Zeeën-project: wijkrenovatie Elisabethwijk

Sint–Niklaas behaalde voor de eerste maal Europese subsidies via een Interreg 2 Zeeën project en krijgt voor de uitvoering van een duurzaam renovatieproject voor woningen in de Elisabethwijk een bedrag van meer dan 330.000 EUR. Marieke De Wever is tot 31-08-2020 aangesteld als projectcoördinator.

Waarom een renovatieproject?

Met het ondertekenen van de Burgemeestersconvenant engageerde de stad Sint-Niklaas zich om de CO2–uitstoot te verminderen met 20% tegen 2020 en een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. 60% van de CO2-uitstoot van Sint-Niklaas is afkomstig van gebouwen. Met een wijkrenovatieproject wil de stad de renovatiegraad verhogen.

Er werd gekozen voor een project in de Elisabethwijk omwille van de centrale ligging in de stad, de grote mix van bewoners in de wijk, de sterke wijkwerking en andere pilootprojecten in de wijk.

De stad diende, samen met 13 partners uit 4 verschillende Europese regio’s, het project SHINE (Sustainable Houses in an Inclusive NEighbourhood) in bij Europa. Recentelijk werd het project goedgekeurd, waardoor de stad een bedrag van 332.985,60 EUR subsidie ontvangt op een totale projectkost van 554.976,00 EUR verspreid over 4 jaar. Het is de eerste keer dat de stad Sint-Niklaas intekent op een Europese oproep van Interreg 2 Zeeën en dat het ingediende project goedgekeurd wordt. Ook de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt het project met een bedrag van 110.995,20 EUR.

Wat willen we met het renovatieproject bereiken?

De doelstelling van het renovatieproject in de Elisabethwijk is, het reduceren van de CO2 -uitstoot.

Veel inwoners willen maatregelen nemen die bijdragen tot energiebesparing en energetische renovatie, maar soms is de stap naar het effectief ‘doen’ te groot. Het wijkrenovatieproject wil die bewoners een duwtje in de rug geven om tot actie over te gaan.

We willen dit doen door enerzijds in te zetten op gedragsverandering en anderzijds op – doorgedreven - energetische investeringen in de gebouwen. Starten op wijkniveau zorgt  voor een groepsgevoel en maakt het gemakkelijker om de methodes uit te proberen en over te zetten naar andere buurten.

We voorzien een uitgebreide informatiecampagne, verschillende activiteiten zullen georganiseerd worden, maar ook hulp en ondersteuning in een individueel renovatieproject. We willen hiervoor samenwerken met alle wijkbewoners, met andere diensten, organisaties en de Europese projectpartners.

Heel concreet willen we minstens 500 gezinnen (dit is 1 op 3) bereiken die hun energieverbruik willen monitoren. In minstens 250 panden zullen we een energiescan uitvoeren en inzetten op kleine gedragswijzigingen. Minstens 240 panden zullen een doorgedreven energie-audit krijgen, met persoonlijk advies. Ze krijgen intensieve opvolging in hun renovatiedossier. Daarnaast zoeken we ook minstens 10 panden die een volledige renovatie ondergaan naar bijna-energieneutraal niveau (BEN) en hiervoor professionele ondersteuning krijgen. Het hele project moet afgerond zijn tegen 31 augustus 2020.

Alle vragen graag naar projectcoördinator Marieke De Wever, T 03 778 32 04 of E marieke.dewever@sint-niklaas.be

Met de steun van

Foto's: 
Nieuws Teasers: 

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter