Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Naleving van de wet op het privé-leven

De stad Sint-Niklaas respecteert de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van de website sint-niklaas.be. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site aan de stad Sint-Niklaas worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld tijdens uw bezoek. Zij worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie en/of activiteiten die eigen zijn aan de stad Sint-Niklaas. De stad Sint-Niklaas handelt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Doel van verwerking

Uw gegevens worden gebruikt voor:

  • ons administratief beheer;
  • verrichtingen via ons thuisloket;
  • informatieverstrekking over onze diensten via stedelijke media.

De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen en om u vervolgens informatie te bezorgen over onze diensten. De door u verplicht door te geven informatie zal duidelijk aangegeven worden.


Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u de stad Sint-Niklaas uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als de stad Sint-Niklaas uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.


Recht op inzage en correctie

U beschikt op eenvoudig, schriftelijk verzoek over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen.

Om dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met:

Stad Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
e-mail: info@sint-niklaas.be
Tel: +32 (0)3 778 30 00
 


Cookies

Statistieken
De stad Sint-Niklaas maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. De stad Sint-Niklaas zal deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Kruimelpad
Deze website plant een cookie in die als doel heeft om de bezochte pagina's op deze website tijdens de huidige sessie op te slaan zodat een kruimelpad kan worden getoond in de wiki van deze site en dit onder de titel van de pagina die u op dat moment bekijkt.

Sessies
In sommige gevallen wordt een cookie gegenereerd voor het bewaren van tijdelijke sessie-informatie. Deze cookie vervalt wanneer u de sessie stopzet.


Opt-Out

Onze nieuwsbrieven hebben een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan u op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die u aantreft op elke toegezonden elektronische nieuwsbrief. In geen enkel geval zal uw e-mailadres worden doorgespeeld aan derden.

Richtlijnen voor het maken en publiceren van foto's

De privacywet is van toepassing als beelden niet voor louter persoonlijke of huishoudelijke doeleinden worden gebruikt en waarbij mensen identificeerbaar zijn, bijvoorbeeld bij het plaatsen van portretten op het internet. Richtlijnen daarover vindt u in de bijlage onderaan deze webpagina.


Meer informatie

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op www.privacycommission.be.

Bijlagen Datum
GDPR in 13 stappen 28/03/2018 - 09:24
Richtlijnen voor het maken en publiceren van foto's 26/03/2018 - 11:02

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter