Project Hendrik: Resultaten inspraaktraject

Social media sharing
Logo van het Project Hendrik

Momenteel wordt een ontwerp voorbereid voor een nieuw gebouw voor de Bib en het Huis van het Kind. Omdat het stadsbestuur wil dat iedereen zich thuis kan voelen in het nieuwe gebouw hebben we in 2021 een breed en intensief participatietraject gevoerd. Met de inbreng van de bewoners gaan de ontwerpers nu aan de slag.

Verloop van het participatietraject

Van september tot november 2021 hebben we een participatietraject gevoerd met onze inwoners over Hendrik, de nieuwbouw voor de Bib en het Huis van het Kind. De bedoeling van dit traject was om mensen te informeren over dit project, hen de kans te geven om hun verwachtingen te uiten en na te denken over mogelijke uitdagingen. Met deze inzichten kunnen de ontwerpers van het gebouw aan de slag.

In een eerste fase hebben we onze inwoners geraadpleegd via een enquête en diverse gesprekken met specifieke doelgroepen. In deze ronde hebben we heel wat ideeën verzameld. In een tweede fase zijn we tijdens 2 stadsgesprekken op 17 november 2021 dieper in gegaan op die ideeën en werd in co-creatie naar concrete oplossingen gezocht voor uitdagingen die naar boven zijn gekomen.

Wie nam deel aan het participatietraject?

 • Alle inwoners en geïnteresseerden kregen de kans om online of op papier de enquête over Hendrik in te vullen. Er zijn 375 mensen die dat gedaan hebben.
 • Daarnaast zijn we in de raadplegingsronde op verschillende momenten in gesprek gegaan met bepaalde doelgroepen die we via een traditionele bevraging minder makkelijk bereiken, met name:
  • Jongeren uit het Sint-Niklase jeugdwerk.
  • Senioren uit de seniorenraad.
  • Mensen met een meertalige achtergrond die Nederlands leren.
  • Mensen die in een kwetsbare situatie leven.
 • Op 17 november hebben we 2 stadsgesprekken georganiseerd waar iedereen welkom was. Hieraan hebben 27 mensen deel genomen.

Resultaten participatietraject

1e fase: raadplegingsronde

Ideeën over het gebouw zelf:

 • De respondenten willen vooral een toegankelijk gebouw dat multifunctioneel gebruikt kan worden waar veel natuurlijk licht binnenvalt en dat een “open gevoel” geeft.
 • In tweede instantie wil men dat het een gebouw is waar groen een uitgesproken plaats krijgt in het duurzaam gebouwde gebouw, duurzaam qua materialen en duurzaam in de zin van toekomstbestendig, klaar om nieuwe technologieën te omarmen.
 • Een kleine attente groep van respondenten zag kansen om kunst te verweven in het gebouw en maakte referentie naar elementen van art deco die kenmerkend zijn voor Sint-Niklaas.

Ideeën over de mogelijke activiteiten:

 • In dat nieuwe gebouw zou ontmoeting centraal moeten staan.
 • Stilte en rust moeten een specifieke plek krijgen in het gebouw.
 • In tweede instantie is er vraag naar activiteiten waar leren centraal staat (workshops en begeleidde studie), wil men een aantal praktische gemakken ervaren zoals overal wifi en openbare toiletten.
 • Er werden ook heel wat ideeën meegegeven voor een live cultuurbeleving zoals optredens, arthouse-cinema, en lezingen.

Globaal gezien blijkt dat toegankelijkheid en een goed onthaal als belangrijkste thema uit de raapleging komt. Dat bleek ook uit de gesprekken met de verschillende doelgroepen. Over wat dat precies inhoudt, zijn de verwachtingen verschillend.

2e fase: co-creatie tijdens de stadsgesprekken

Tijdens de stadsgesprekken op 17 november is met een groep van gemotiveerde burgers dieper ingegaan op de uitdagingen die uit de raadpleging kwamen en werd naar oplossingen gezocht.
Concreet zijn we in gesprek gegaan over hoe we kunnen omgaan met volgende potentieel tegenstrijdige verwachtingen van verschillende doelgroepen:

 • De toegankelijkheid en onthaal van het gebouw
 • Het verzoenen van ontmoeting, privacy en stilte in het gebouw.

Hierover zijn meerdere oplossingen naar voren geschoven. Het zal aan de ontwerpers van de nieuwe Bib en het Huis van het Kind zijn om hiermee aan de slag te gaan.

Alle input werd verwerkt in een rapport dat je in onderstaande bijlage integraal kan raadplegen. Dit rapport wordt ook meegegeven aan de ontwerpers. In de video en schematische weergave, wordt dit rapport nog eens samengevat.

 

[De tekst loopt verder onder de infographic]

Infographic over de resultaten van het participatietraject

[Een grotere versie vind je onderaan in de bijlages]

Hoe gaat het nu verder?

Momenteel zijn 3 architectenbureaus geselecteerd om een voorontwerp te maken voor de nieuwe Bib en het Huis van het Kind. Die kandidaten moeten aan de slag gaan met het programma van eisen voor de nieuwbouw dat de stad naar voren schuift. In dat programma van eisen worden de resultaten van het participatietraject verwerkt. Op die manier moeten de ontwerpers aan de slag met de ideeën van onze inwoners.

Bestuursadministratie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen