Projectsubsidie Iedereen mee

In Sint-Niklaas willen we ‘iedereen mee’: we willen een stad zijn waar iedereen gelijke kansen heeft en zich thuis voelt. Ook vanuit jouw vereniging of organisatie kan je je steentje hiertoe bijdragen. Naargelang de aard van je organisatie en de activiteiten die je organiseert, kan je hiervoor ook subsidies krijgen. Op deze pagina lees je meer over de projectmatige subsidies en hoe je ze kan aanvragen.

Wat is de subsidie voor activiteiten en projecten?

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas activiteiten en projecten van organisaties en (feitelijke) verenigingen ondersteunen, die gericht zijn op inclusie. Dat betekent dat je via een activiteit of een project inspanningen levert om zoveel mogelijk mensen te betrekken, ongeacht sociaal-economische status, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, etniciteit … Om de subsidie te kunnen krijgen, verwachten we dat je een project of activiteit organiseert rond één van onderstaande thema’s:

  • integrale toegankelijkheid
  • inclusieve beeldvorming
  • participatie
  • strijd tegen racisme en discriminatie
  • sociale cohesie
  • armoede

Belangrijk daarbij is dat we enkel activiteiten of projecten subsidiëren die de reguliere werking van je vereniging of organisatie overstijgen. Dat het dus iets anders is dan wat je organisatie normaal doet.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

  • Voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw), met maatschappelijke zetel in Sint-Niklaas en met werking op het grondgebied, of, indien de maatschappelijke zetel elders is gevestigd, met een aantoonbare werking op het grondgebied.
  • Voor feitelijke verenigingen waarvan de verantwoordelijke meerderjarig is, en waarvan de werking zich op het grondgebied bevindt.

Hoe groot is de subsidie?

Er zijn 3 categorieën van activiteiten en projecten. Naargelang de aard ervan, kan de subsidie maximaal 300 EUR, 5.000 EUR of 10.000 EUR bedragen. We verwachten ook een zeker financieel engagement van de aanvrager. Dit betekent concreet dat de aanvrager zelf ook minimaal 10% van de totale kost van de activiteit of het project zelf betaalt.

Hoe aan te vragen?

Voor alle info en voorwaarden verwijzen we door naar het reglement dat je onderaan kan vinden.

Denk je dat jouw activiteit of project in aanmerking komt voor de subsidie?

Of, download en vul dan de  papieren versie onderaan deze pagina.

 
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen