Regenboogbeleid in Sint-Niklaas

Iedereen moet mee in Sint-Niklaas, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit- en expressie!

Op deze pagina kan je meer informatie vinden over het regenboogbeleid in de stad, activiteiten rond dit thema en doorverwijzingen naar andere organisaties waar je extra informatie kan vinden of vragen aan kan stellen als je ergens mee zit.

In Sint-Niklaas voeren we een specifiek beleid rond gender(gelijkheid), genderidentiteit en seksuele oriëntatie omdat we zien dat de LGBTQ+ gemeenschap nog vaak te maken heeft met sociale uitsluiting, discriminatie en geweld waardoor ze niet altijd zichzelf kunnen zijn in onze samenleving.

Onze stad probeert al jaren het goede voorbeeld te geven en een stem te geven aan de LGBTQ+ gemeenschap. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen hier extra op in te zetten en een lokaal regenboogbeleid uit te werken. Samen met geïnteresseerde inwoners uit Sint-Niklaas hebben we stil gestaan bij hoe we onze stad een plek kunnen maken waar iedereen, en dus ook de LGBTQ+ gemeenschap, zich thuis voelt. In bijlage kan je een het actieplan lezen dat een uitwerking is van ons lokaal regenboogbeleid en heeft een loopperiode van 2022-2025.

Woensdag 30 november  organiseert de Stad Sint-Niklaas in samenwerking met Avansa een bijeenkomst voor iedereen die interesse heeft in het regenboogbeleid van de stad en partners die willen samenwerken.

Op het programma: 

  • Kennismaking met elkaar
  • Terugkoppeling actieplan regenboogbeleid
  • IDAHOT
  • LGBTQ activiteiten tijdens het Festival Iedereen Mee

Praktisch:

Waar: Rode Kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Wanneer: Woensdag 30 november om 19u30

Laat je aanwezigheid weten door een mail te sturen naar diversiteit@sint-niklaas.be of door te bellen naar 03 778 61 66.

Wil je uitgenodigd worden op overlegmomenten rond het regenboogbeleid in de stad en/of op de hoogte gehouden worden van de activiteiten?

Op 17 mei hebben we jaarlijks aandacht voor de dag tegen homofobie en transfobie (IDAHOT). Op deze dag willen we meer zichtbaarheid creëren voor de LGBTQ+ gemeenschap en de boodschap geven dat wij tegen homofobie en transfobie zijn.

Op deze internationale dag hijsen we symbolisch de regenboogvlaggen op  aan de Grote Markt, aan het stadhuis en het welzijnshuis. Daarnaast ondersteunt het stadsbestuur verschillende initiatieven zoals de jaarlijkse PAARS scholencampagne in samenwerking met verschillende scholen in Sint-Niklaas en Wel Jong.

Wil je volgend jaar meewerken aan de IDAHOT campagne? Of ben je een school die volgend jaar graag mee doet aan de PAARS campagne? Neem contact op met dienst diversiteit door te mailen naar diversiteit@sint-niklaas.be of door te bellen naar 03 778 61 66.

 

Hier vind je komende relevante activiteiten rond het LGBTQ+ thema. Organiseer je zelf iets of zie je iets dat hier nog niet bij staat? Laat het ons weten!

  • Op 21 november organiseert de Bib in samenwerking met Cultuurtuin Waas een lezing met Wim Peumans over zijn boek: Habibi, het lief en leed van lgbt-moslims. Meer info.
  • Op 30 november organiseert de Stad Sint-Niklaas in samenwerking met Avansa een bijeenkomst voor personen die interesse hebben rond het regenboogbeleid.

Hieronder vind je een lijst van organisaties waar je terecht kan voor informatie of voor vragen.

Lumi

Lumi is er voor alle vragen over gender en seksuele voorkeur. Op de website van LUMI vind je veel informatie terug. Je kan ook terecht op ger gratis nummer 0800 99 533 op maandag, woensdag en donderdag van 18.30u tot 21.30u. Je kan ook chatten via de website of contact opnemen via vragen@lumi.be

Çavaria

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties. Ze zetten zich in voor het welzijn, gelijke rechten en kansen van holebi, transgender en intersekse personen.

Wel jong

Wel jong is een landelije jeugdvereniging voor jongeren die in alle vrijheid en veiligheid hun genderidentiteit, - expressie en seksuele oriëntatie willen beleven. De juegdwerkorganisatie organiseert zowel on- als offline ontmoeting en zet in op informatie en sensibilisatie voor jongeren en hun begeleiders. Zij ondersteunen ook mee de PAARS campange.

Transgender Infopunt

Dit infopunt is toegankelijk voor iedereen met vragen over het transgender thema. Je kan er terecht met zorgvragen en voor informatie of ondersteuning rond familiale problemen, werkgerelateerde aspecten, schoolcontext, discriminatie en nog meer. Op hun website kan je ook een hulpverlener of arts in de buurt vinden.

Casa Rosa

Casa Rosa is het Oost-Vlaams Regenbooghuis en is de koepelorganisatie van een 20-tal Oost-Vlaamse verenigingen voor holebi’s en transgender personen.

Casa Rosa zorgt voor een huis en een thuis voor holebi’s, transgender personen en hun omgeving door een ontmoetingsplaats, informatie en ondersteuning aan te bieden en activiteiten te organiseren. Casa Rosa richt zich op alle individuen en groepen die interesse hebben in en werken rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Kliq

Kennis van genderdiversiteit en seksuele orientatie is noodzakelijk om maatschappelijke veranderingen te bekomen. KLIQ biedt verschillende vormingen rond deze thema’s.

Merhaba

Merhaba is een sociale beweging die aandacht heeft voor LGTBQI+ personen met een migratieachtergrond. Via hun welzijnswerking bieden ze mensen een luisterend oor en helpen ze hen om inzicht te krijgen in hun kwetsuren, en deze te overstijgen.

Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. Sensoa geeft informatie en advies over seksualiteit en relaties via hun webiste www.allesoverseks.be en ww.zanzu.be. Daarnaast bieden zij vormingen aan, doen ze onderzoek, ondersteunen ze beleidsmaker en veel meer.

Ga naar de website

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen