Sint-Camillus

Social media sharing
Sint-Camillus mascottes

Contact

ADRES
Oude Molenstraat 58-60
9100 Sint-Niklaas
      
TELEFOON EN E-MAIL     

03 776 41 20
info@sintcamillus.be

DIRECTIE
Ilse Martens

SCHOOLUREN
VM: 08.30 – 11.45 uur
NM: 13.00 – 15.30 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf  07.00 uur
Nabewaking tot 18.00 uur
Op woensdagmiddag opvang op school tot 13.00 uur.
Kinderen die langer opvang nodig hebben worden met de bus opgehaald en naar de centrale opvang van de stad gebracht - opvang tot 18.00 uur.

WEBSITE           
https://www.sintcamillus.be

FACEBOOK          
https://www.facebook.com/sintcamillus.be

Over de school

Elk Zijn Talent

Camillus werkt aan talent

De eerste stap om een talent te ontwikkelen, is het ontdekken ervan!

Sommige talenten zijn direct zichtbaar, maar andere zijn nog heel klein of liggen onder een dikke laag stof.

Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om hun sterke punten te ontdekken. Op regelmatige tijdstippen mogen ze werken op de 9 verschillende eilanden van de talentenarchipel.

Een archipel is een verzameling van allemaal eilanden, die samen een mannetje vormen. Elk eiland heeft een bijzondere vorm en een bijzondere betekenis.

Er valt heel wat te beleven op de verschillende eilanden, maar onze kinderen worden ook uitgedaagd om aan te geven wat ze graag op een eiland doen, of wat ze er nog zouden willen doen. Samen komen ze op heel wat ideeën, waar je als volwassene niet aan denkt!

Ze ontdekken zelf dat ze toch wel meer talenten hebben dan ze zelf denken!

Taaleiland: lezen, schrijven, praten & luisteren, vragen stellen, toneel, rijmen...

Beeldeneiland: schilderen, tekenen, kleuren, knutselen, bouwen, bloemschikken,...

Muziekeiland: zingen, muziek maken, ritme, dansen, muziekinstrument bespelen, liedjes maken, spelen met klanken...

Beweegeiland: turnen, zwemmen, klimmen, springen, skaten, in de speeltuin spelen...

Fijneiland: schoonschrift, tekenen, puzzelen, poppenkleren aandoen, fruit schillen, verven...

Sameneiland: zorgen voor elkaar, conflicten oplossen, rollenspel, afspraken maken...

Wereldeiland: techniek, proefjes doen, natuur, ontdekken, dieren, koken, bakken...

Denkeiland: vraagstukken, rekenen, puzzelen, logica, tijd en ruimte, schema's, logica...

Wil- en durfeiland: plannen maken, uit je fouten leren, weten wat je wil...

 

Werken Aan Talent

Camillus…elk op zijn niveau en met oog voor talent

De samenstelling van onze klassen is heterogeen en leeftijdsoverschrijdend. Wij vinden het belangrijk om de kinderen met verschillen te leren omgaan, maar ook dat ze veel van elkaar kunnen leren. In deze heterogene klasgroepen komen alle leergebieden aan bod en wordt er flexibel gewerkt met niveaugroepen.

We zetten heel hard in op differentiatie: basisleerstof, verdieping, zelfstandig werken en/of remediëring. Alle noodzakelijke leerstof die nodig is om het middelbaar onderwijs aan te vangen, conform de eindtermen, wordt gegeven.

De grote voordelen van deze manier van werken zijn o.a. dat leerlingen optimale kansen krijgen en dat elk kind kan evolueren op zijn of haar manier en op eigen tempo. Op deze manier zijn er bij ons op school geen zittenblijvers.

Elk kind ervaart succes. Er heerst minder druk en minder stress.

Elk kind ervaart ook vooruitgang, waardoor ze zich goed voelen in hun vel. Dit is de basis om tot leren te komen.

Om ervoor te zorgen dat elk kind goed wordt opgevolgd, worden er op zeer regelmatige tijdstippen overlegmomenten georganiseerd tussen de verschillende betrokkenen (klasleerkracht, zorgteam, ouders, directie, CLB, logo ,…).

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen