SJKS College

Social media sharing
Spelende kinderen SJKS

Contact

ADRES
Collegestraat 31
9100 Sint-Niklaas

TELEFOON EN E-MAIL
03 780 71 65
Info.basis@sjks.be

DIRECTIE
Luc Braem

SCHOOLUREN
VM: 8.25 – 11.40 uur
NM: 13.10 – 15.40 uur

VOOR- EN NABEWAKING
Voorbewaking vanaf 7.00 uur
Nabewaking tot 18.00 uur

WEBSITE
https://www.sjks.be

Over de school

Wij zetten in op …

Kinderen kunnen pas een optimale ontwikkeling doormaken als ze met plezier naar school komen. Inzetten op hun welbevinden is ons allereerste en belangrijkste doel. 'Zich goed voelen '!  'Goed' kan daarbij worden vervangen door 'veilig', 'blij', 'gewaardeerd', 'welkom', 'gehoord', 'betrokken', 'ontspannen' en 'geborgen'.

Ouders zijn sterke en volwaardige partners. Samen kunnen we meer betekenen voor onze leerlingen. Daarom besteden we veel aandacht aan communicatie. Infomomenten, oudercontacten en oudergesprekken, uitwisselen van info via agenda's, heen-en weerschriftjes en rapporten. Laagdrempelig en met wederzijds respect!

Zorgen voor een krachtige leeromgeving waarbij we kinderen uitdagen op maat, motiveren, oog hebben voor talenten, voor verscheidenheid en voor differentiatie ... dat kan alleen maar met een sterk team! We maken tijd voor bijscholing, intern overleg en overleg met professionele partners.

We dragen zorg voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Wat heeft elkeen nodig? Hoe zorgen we voor gelijke onderwijskansen? Gemotiveerde zorgcoördinatoren houden deze noden nauwlettend in het oog en werken in overleg met anderen een zorgplan uit.

Door veel aandacht te schenken aan sociale vaardigheden willen we dat onze leerlingen uitgroeien tot mondige, kritische, zelfstandige, zorgzame jongeren vol zelfvertrouwen. De doorstroming van kleuterschool naar lagere school en van lagere school naar secundair krijgt veel aandacht.

Elke leerling wordt een ster als we hem of haar laten schitteren!

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen