Stadskern en dorpscentra zone 30: we maken het samen waar

Social media sharing
Kinderen met bord zone 30

Woensdag 1 september 2021 is een belangrijke datum voor de verkeersveiligheid in onze stad. Op die dag wordt de zone 30 op heel het grondgebied aanzienlijk uitgebreid. Zo komt nagenoeg heel de stadskern in de zone. Ook in de dorpskernen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai geldt deze snelheidsbeperking. Op deze webpagina vind je meer info over de zone 30 in onze stad.

Waar ligt de zone 30 precies?

De voorbije jaren werd de zone 30 in onze stad steeds uitgebreider. Recent heeft de gemeenteraad daar nog een aantal straten aan toegevoegd, waardoor de complete stadskern nu een snelheidsbeperking kent tot 30 km per uur.

Het gaat om de volledige zone, afgebakend door de Singel, de N70 en de N41 met de westelijke tangent, met uitzondering van de Parklaan en de as Tuinlaan, Valk en een klein deel van de Langhalsbeekstraat.

Buiten de rondweg zitten de woonwijken in de zone 30, onder meer de Kloosterlandwijk (achter het station). Ook de Watermolendreef en Watermolenstraat komen in de zone 30.

In de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai wordt de bestaande zone 30 in de dorpskern uitgebreid met enkele straten. Nieuw is de zone 30 in de omgeving van de kerk van Puivelde.

In bijlage onderaan deze webpagina vind je:

  • Een plattegrond met alle straten zone 30 ingekleurd.
  • Een vereenvoudigd plan van de stadskern met aanduiding van de zone 30..
  • Een alfabetische lijst van alle straten in de zone 30, ook gerangschikt per deelgemeente.

Signalisatie

De signalisatie van de zone 30 is uniform op heel het grondgebied en gebeurt aan de hand van borden aan de ingang van de zone, ondersteund door duidelijke wegmarkering. Ook het verlaten van de zone 30 wordt aangeduid met een verkeersbord.

 

Waarom is een zone 30 veiliger?

Bij een snelheid van max. 30 km per uur is de kans op een ongeval kleiner dan bij een snelheid van 50 km per uur. De bestuurder heeft dan immers meer tijd om te reageren. Bovendien is de stopafstand veel kleiner.

Ook de gevolgen van een ongeval zijn veel minder ernstig bij lagere rijsnelheden. Zo heeft een voetganger een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een auto aan 30 km per uur, maar overleeft gemiddeld slechts 55% van de voetgangers een botsing aan 50 km per uur.

In onze stad vindt 50% van de fietsongevallen plaats in de straten die nieuw in de zone 30 komen, 80 % daarvan met gemotoriseerd verkeer!

In een scholenstad als Sint-Niklaas is verkeersveiligheid een topprioriteit. De grote groepen jonge fietsers en voetgangers op de schoolroutes zijn bijzonder kwetsbaar. De verruiming van de zone 30 over heel de stadskern en in de dorpscentra is daarom een cruciale maatregel.

Eén chauffeur op vijf gaat in de fout

In onze stad rijdt dagdagelijks één chauffeur op vijf te snel. Dat is opmerkelijk, maar ook compleet onaanvaardbaar. Want overdreven en onaangepaste snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Te snel rijden veroorzaakt 30% van alle dodelijke ongevallen in ons land.

Dit zijn de concrete cijfers voor onze stad in de zone 30: in 2020 controleerde de politie bijna 22.000 voertuigen. Daarvan kreeg ruim 20 % een PV!

Draag je steentje bij om de zone 30 in de kijker te plaatsen

De komende weken voert het stadsbestuur een intensieve sensibiliseringscampagne rond het respecteren van de snelheidsbeperking in de zone 30.

Ben je ook bezorgd om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in je buurt? Geef de campagne dan een zetje met een affiche of een opvallend V-bord aan je raam. Gratis aan huis bezorgd op aanvraag: communicatie@sint-niklaas.be of tel. 03 778 30 81.

Zet je met je klas, vereniging, buurt of bedrijf een eigen ‘zone 30-actie’ op? Laat het ons weten en wij verzorgen de promotie!

Samen zorgen we voor een verkeersveilige stad!

Mobiliteit

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
Zone 30
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen