Standpunt stad Sint-Niklaas op ontwerp openbaar vervoerplan

Social media sharing

Op donderdag 25 juni 2020 staat de goedkeuring van het ontwerp openbaar vervoerplan op de agenda van de vervoerregioraad. Het stadsbestuur heeft zijn standpunt daarover bepaald.

De vervoerregioraad is verantwoordelijk voor het geven van advies op het kernnet en het bepalen van het aanvullend net en het vervoer op maat. In de vervoerregioraad komen de belangrijkste stakeholders uit alle bestuursniveaus samen. Alle gemeenten uit onze regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd.

De Vlaamse overheid wil basisbereikbaarheid uitrollen in december 2021. Hiertoe werd in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken een ontwerp openbaar vervoerplan opgemaakt.

Op de vervoerregioraad van 25 juni 2020 staat de goedkeuring van het ontwerp openbaar vervoerplan geagendeerd. Ter voorbereiding van deze vergadering nam het college volgend standpunt in:

Treinnet:

 • De beoordeling van het gehele plan wordt sterk bemoeilijkt door het ontbreken van de nieuwe dienstregeling van de NMBS.
 • Het belang en de potentie van het NMBS-station van Sint-Niklaas wordt onderbelicht in het plan. Dit komt vandaag reeds tot uiting in het gebrek aan voldoende fietsstallingsfaciliteiten.
 • De verbinding met Brussel vanuit Sint-Niklaas blijft een aandachtspunt.

Kernnet:

 • Akkoord met voorstel van kernnet.
 • We vragen bij de operationalisering van het kernnet de integratie van de Clementwijk in de kernnetlijn richting Sint-Gillis-Waas of de kernnetlijn richting Stekene.

Aanvullend net:

 • De stad wil uitdrukkelijk de stadslijn uitbreiden zodat ook het westelijk en zuidwestelijk deel van de stad worden opgenomen. De stad kiest voor een stadslijn die de verbinding Waasland Shopping - Station - Waasland Shopping maakt in beide richtingen met een half uur frequentie. De stad stelt volgende reisweg voor:

Ene richting: Waasland Shopping - Puitvoetstraat/N16 - stadscorridor Parklaan - Moerlandstraat - Hospitaalstraat - Lodewijk De Meesterstraat - Lamstraat- Antwerpse Steenweg - Mercatorstraat - Truweelstraat - Leopold II-laan - station - Noordlaan - Driekoningen - Spoorweglaan - Plezantstraat - Watermolendreef - Watermolenstraat - Hoge Bokstraat - westelijke tangent -Tuinlaan - Valk - Langhalsbeekstraat - Moleken - Pastoor De Meerleerstraat - Broedersstraat - Abingdonstraat - Sint-Antoniusstraat - Tereken - Kapelstraat - Waasland Shopping.

Andere richting: Waasland Shopping - Kapelstraat - Driegaaienstraat - Pater Segersstraat - Broedersstraat - Pastoor De Meerleerstraat - Moleken - Langhalsbeekstraat - Valk - Tuinlaan - westelijke tangent - Watermolenstraat - Watermolendreef - Plezantstraat - Spoorweglaan - Driekoningen - Noordlaan - station - Leopold II-laan - Truweelstraat - Mercatorstraat - Lindenstraat - Azalealaan - Moerlandstraat - stadscorridor Parklaan - N16/Puitvoetstraat - Waasland Shopping.

 • De stad vraagt de functionele lijn door Puivelde aan te vullen met een aantal ritten op donderdag in functie van de donderdagse Markt te Sint-Niklaas en een aantal ritten op zaterdag gericht op winkelbezoek richting Sint-Niklaas.

Vervoer op maat:

 • Puivelde zeker opnemen in Vervoer op maat en inrichten van een lokaal mobipunt in centrum Puivelde.
 • Sint-Niklaas heeft een sterke voorkeur voor het vervoer op maat voor een systeem van collectieve taxi’s omdat dit flexibeler kan ingezet worden dan flexbussystemen. In een systeem van flex-taxi’s kunnen nieuwe niet-locatie gebonden gebruikersgroepen toegevoegd worden door de vervoerregio of op (betaald) initiatief van individuele gemeenten.
 • Voor doelgroepenvervoer kiest de stad voor het scenario waar budgettair maximaal geanticipeerd wordt op de te verwachten groei. Er moet immers absolute garantie zijn dat minder mobiele gebruikers een toereikend alternatief krijgen. Ook in het ‘gewone’ flex-vervoer moeten er voldoende mogelijkheden zijn zodat rolstoelgebruikers zonder drempels een beroep kunnen doen op dit aanbod.
 • De stad wenst geen budget van vervoer op maat in te zetten voor deelwagens, gezien de dunne spreiding en verschillende noden, gewichten per gemeente/stad. Het is beter het budget in te zetten voor deelfietsmobiliteit naast het verzamelen van de noden en financiële middelen per gemeente en op die manier uit te besteden via de mobiliteitscentrale.
 • Voor deelfietssystemen moet gezocht worden naar systemen waar met maand- en jaarabonnementen kan gewerkt worden zodat deelfietsen interessant worden voor frequent woon- werkverkeer.
 • De stad pleit voor lage kostprijzen (bij voorkeur binnen de tariefregelingen van De Lijn) voor de gebruiker voor het gebruik van collectieve taxi’s, deelfietsen en doelgroepenvervoer.

Vragen van de stad bij implementatie openbaar vervoerplan:

 • Versnelde verduurzaming van de vloot bussen die de corridor gebruiken: minstens hybride en stillere bussen en geen dieselbussen meer vanaf 2024.
 • Voor de stadslijn pleit de stad voor een voertuig op maat van de stedelijke context en vlot toegankelijk voor minder mobiele gebruikers.
 • De stad legt als voorwaarde de goede connectiviteit met het treinverkeer op.
 • De stad wil dat er werk wordt gemaakt van geïntegreerde ticketing en tarifering tussen De Lijn - NMBS. Het is voor de stad echter wel essentieel dat KN/AN en Vervoer op Maat via minstens één middel gebruik kunnen maken van een geïntegreerd ticketingsysteem. Een gebruiker die van beide systemen gebruikmaakt om tot een bestemming te komen moeten dat in één beweging kunnen.
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen