Subsidie voor buurtgerichte acties

Met deze subsidie willen we de organisatie van activiteiten ter bevordering van een groene, nette en/of sociale buurt aanmoedigen. Deze subsidie vraag je aan nadat je de basissubsidie voor buurtwerking hebt aangevraagd.

De activiteit wordt minstens acht weken op voorhand schriftelijk aange­vraagd via het aanvraagformulier voor buurtsubsidies. Dit aanvraagformulier heeft een apart kadertje voor buurtgerichte acties. Bij het formulier wordt een kopie van de uitnodiging gevoegd en een opstellingsplan. Erkende vereni­gingen en niet-commerciële organisaties voegen eveneens een motive­ring van hun aanvraag toe.

Deze subsidie wordt toegekend in het kader van het reglement op de wijkwerking.

Voor elke buurtgerichte activiteit kan een subsidie worden aangevraagd van 100 EUR (per dag), met een maximum van 300 EUR per kalenderjaar.

Elk buurtcomité kan een aanvraag tot subsidiëring van een buurtgerichte activiteit indienen, indien de activiteit voldoet aan volgende voorwaarden:

  1. de activiteit wordt georganiseerd met het oog op de bevordering van een groene, nette en/of sociale buurt;
  2. de activiteit is toegankelijk voor alle inwoners van de betrokken buurt, ongeacht hun filosofische, politieke, levensbeschouwelijke of religieu­ze overtuiging;
  3. de activiteit wordt via een huis-aan-huisbedeling bekendgemaakt aan elke inwoner van de buurt;
  4. de activiteit heeft geen politiek, levensbeschouwelijk, religieus of commercieel oogmerk;
  5. de activiteit gebeurt met respect voor de wettelijke en administratieve voorschriften.
  6. activiteiten die zich richten op een gebied of deelnemers/publiek rui­mer dan de buurt komen niet in aanmerking;
  7. buurtgerichte activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met de stad (door kosteloos of tegen verminderd tarief feestmateriaal ter beschikking te stellen, door toekenning van een projectsubsidie of door financiering van een deel van de programmatie) komen niet in aanmerking voor een subsidie buurtgerichte activiteit;
  8. buurtcomités hoeven geen basissubsidie aan te vragen om in aanmerking te komen voor de subsidiëring van hun activiteiten als buurtgerichte activiteit.

Wanneer een buurtgerichte activiteit door een erkende vereniging of niet-commerciële organisatie wordt georganiseerd, gelden bijkomende voorwaarden:

  1. de organisator motiveert waarom de activiteit een specifiek buurtge­richte activiteit is, toont aan dat de activiteit niet tot de reguliere wer­king van de vereniging of organisatie behoort en wat de link is tussen de organisator en de buurt. Start- en toonmomenten, opendeurda­gen, e.d. van een erkende vereniging of niet-commerciële organisatie komen nooit in aanmerking voor subsidiëring als buurtgerichte activi­teit;
  2. de organisator ziet af van elke andere vorm van stedelijke subsidië­ring voor deze activiteit.

Evenementen en plechtigheden

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen