Subsidie voor cultuurprojecten

Met deze subsidie wil stad Sint-Niklaas projecten mogelijk maken of versterken die relevant zijn voor het lokaal cultuurbeleid.

Subsidie aanvragen

Je kan de subsidie schriftelijk aanvragen via een volledig ingevuld aanvraagformulier. Omschrijf je project of initiatief duidelijk en in detail.
 
Dien je ingevulde aanvraagformulier minstens 3 maanden vóór de start van het project in bij het college van
burgemeester en schepenen.

Advies van cultuurraad & beslissing van college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen maakt de subsidieaanvraag voor advies over aan de cultuurraad. De cultuurraad kan je vragen om mondeling toelichting te geven over het project op een vergadering van de cultuurraad.
 
De cultuurraad geeft binnen de 2 maanden een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het advies gaat over de wenselijkheid van het toekennen van de subsidie en omvat een voorstel over het subsidiebedrag.
 
Het college van burgemeester en schepenen bekijkt het advies van de cultuurraad en neemt een beslissing over de subsidieaanvraag, bijvoorbeeld over de bewijsstukken die je moet inleveren, het subsidiebedrag, onder  voorbehoud van de realisatie van het project en onder voorbehoud van staving door bewijsstukken.

Evaluatieverslag en financiële afrekening bezorgen

Bezorg het evaluatieverslag en de financiële afrekening ten laatste 2 maanden na afloop van het project aan het stadsbestuur, (dienst cultuur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas). De financiële afrekening omvat een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het project, gestaafd met de nodige aankoop- en/of betalingsbewijzen.

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier cultuurprojecten. Je kan dit aanvraagformulier opvragen bij de dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd.

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de inhoud, de omvang en de kostenraming van het ingediende project. De subsidie kan maximum 2.000 EUR zijn en kan nooit hoger zijn dan de som van de uitgaven vermeld in de begroting.

Je vindt de voorwaarden in het subsidiereglement.

Administratief team cultuur en vrije tijd

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen