Subsidie voor sportpromotionele manifestaties en sportinfrastructuurprojecten

Erkende sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor sportpromotionele manifestaties en infrastructuurprojecten. 

sportpromotionele manifestaties

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het op papier of digitaal aan de dienst sport. Je dient de subsidieaanvraag minstens één maand voor de datum waarop de manifestatie plaatsvindt, in. Als je vereniging minder dan een maand vooraf de aanvraag indient, kan die slechts maximum 50 % van de normaal toegekende subsidie ontvangen. Je zendt ook een uitnodiging voor je manifestatie naar de sportraad via sportraadsintniklaas@gmail.com

Je dient een evaluatieformulier van de sportmanifestatie in bij dienst sport, uiterlijk één maand na afloop van de manifestatie. Als je de evaluatie te laat indient, dan kan het zijn dat je vereniging minder subsidies ontvangt.

Sportinfrastructuur

Je moet de subsidieaanvraag indienen uiterlijk tegen 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt toegekend. Je vraag de subsidie aan na contact met de dienst sport.

Wat voeg je bij je aanvraag?

  •  een beschrijving en motivering van het geplande project
  • een schatting van de timing van uitvoering
  • een raming van de kostprijs, gestaafd door één of meer offerten
  • eventueel foto’s en/of plannen

sportpromotionele manifestaties

  • Aanvraagformulier voor subsidie voor sportmanifestaties
  • Evaluatieformulier subsidie voor sportmanifestaties

Sportinfrastructuur

Wat voeg je bij je aanvraag?

  •  een beschrijving en motivering van het geplande project
  • een schatting van de timing van uitvoering
  • een raming van de kostprijs, gestaafd door één of meer offerten
  • eventueel foto’s en/of plannen

Meer informatie over het bedrag van de subsidie vind je in het subsidiereglement.

Enkel erkende sportverenigingen kunnen de subsidie aanvragen.
 
Je moet voldoen aan de voorwaarden uit het subsidiereglement. 

Contact Sport

Parklaan
117 (Sinbad)
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen