Toegankelijkheidsverklaring

De Stad Sint-Niklaas zet zich in voor integrale toegankelijkheid. Integrale toegankelijkheid betekent dat iedereen, ongeacht eigenheid of behoefte, gelijkwaardig en autonoom toegang heeft tot de omgeving, producten, gebouwen, diensten, informatie en vervoer. Een integrale toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten en vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen.

Stad Sint-Niklaas streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.sint-niklaas.be (hoofdwebsite).

Ondervind je een probleem met deze website? Meld het ons!

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

 • 1.1.1 Niet-tekstuele content
  We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

 • 2.1.1 Toetsenbord
  Op kaarten is het niet mogelijk om via het toetsenbord een andere kaartweergave te selecteren.

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)
  Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

 • 3.3.2 Labels of instructies
  Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.
  Dit omvat onder andere het zoekveld bovenaan de pagina.

Onevenredige last

 • 1.2.5 Audiodescriptie
  Een groot aantal van onze video's is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

 • Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23 februari 2021, na een externe beoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 februari 2021.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via het webformulier en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen:

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken over toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact op met de ombudsvrouw. Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht over een stadsdienst niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Meer info over de handhavingsprocedure via de Europese richtlijn, artikel 7, lid 1, onder b).

Iedereen mee

Diversiteit brengt leven in onze stad. Kijk maar eens rond in je vriendenkring of op je werk, zelfs in je gezin. Iedereen vertelt een ander verhaal. Toch delen we ook allemaal iets gemeenschappelijks: we wonen en leven in dezelfde diverse en levendige stad.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen