Totaalrenovatie aanpak

We spreken van een totaalrenovatie als voldaan wordt aan één van volgende criteria:

 • bij de uitvoering van meer dan 2 renovatiewerken;
 • de kostprijs van alle uit te voeren werken bedraagt meer dan 30.000 EUR;
 • de uitvoering van werken vereist een omgevingsvergunning of een meldingsplicht.

De aanpak van een totaalrenovatie verloopt in volgende stappen:

Het uitvoeren van een diepte-analyse

Het bouwteam komt langs ter plaatse in je woning om een inschatting van de noodzakelijke werken te maken. Zo weet je meteen hoe alles zal aangepakt worden en wat de kostprijs zal zijn.

Aanvragen van omgevingsvergunning of meldingsplicht

Indien een vergunning nodig is bij je werken(bijvoorbeeld bij werken aan de voorgevel) zal de architect van het bouwteam dit aanvragen.

Opmaak van een uitvoeringsontwerp

Op basis van de diepte-analyse maakt het bouwteam het gedetailleerd renovatieplan op met een overzicht van alle gevraagde werken en details.

Uitvoering van werken

De aannemers voeren de werken uit en de architect van het bouwteam coördineert het toezicht in overleg met RenoseeC. 

Diepte-analyse

Nadat het duidelijk voor jou is welke werken je wil uitvoeren zal RenoseeC een voorstel doen om een diepte-analyse van deze werken te laten uitvoeren door het bouwteam. Op basis van een overeenkomst wordt vastgelegd wat de diepte-analyse juist zal inhouden en wat de kostprijs hiervan is. Je kan uiteraard na de betalende diepte-analyse nog altijd zelf beslissen om niet mee te doen met het verder verloop van het project.

Hoe verloopt de diepte-analyse?

Architect en aannemer van het bouwteam komen langs ter plaatse om een realistische inschatting te maken van de noodzakelijke renovatiewerken. Een correcte prijsofferte wordt opgemaakt voor de uitvoering. Zo weet je meteen wat de aanpak en de kostprijs is. Je totaalrenovatie is voorbereid met de diepte-analyse.

Het volgende kan je nog verwachten bij de diepte-analyse:

 • een nazicht van de toestand van de woning en het verrichten van de noodzakelijke opmetingen en vaststellingen.
 • het maken van een schetsontwerp van de renovatiewerken.
 • de renovatiewerken oplijsten en opmaken van een prijsofferte voor de geplande renovatiewerken.
 • bijkomende expertise-onderzoeken indien noodzakelijk. De kosten hiervan zullen altijd vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd door RenoseeC.

Resultaat van diepte-analyse

Wanneer het duidelijk is voor de bouwheer wat het vervolg van de aanpak met de werken is (het renovatieplan), zal een overeenkomst tot ontzorging getekend worden met RenoseeC. Daarnaast wordt ook een overeenkomst met het bouwteam opgemaakt voor de uitvoering van de werken.

Na het tekenen van de overeenkomsten kan het bouwteam eindelijk aan de slag voor de uitvoering van je werken en je renovatie is voorbereid.

Kostprijs van de diepte-analyse?

Een forfaitair bedrag (tussen 600 en 1500 euro) zal worden voorgesteld door RenoseeC. Het bedrag is afhankelijk van de ingeschatte en noodzakelijke prestaties van het bouwteam.

Omgevingsvergunning of meldingsplicht

Het kan zijn dat bepaalde werken vergunningsplichtig zijn of een melding is noodzakelijk om deze werken te kunnen uitvoeren.

Denk maar aan werken die zullen uitgevoerd worden aan de voorgevel (bijvoorbeeld het plaatsen van isolatie).

Voorafgaandelijk aan de werken zal de architect van het bouwteam de vergunning aanvragen in overleg met RenoseeC bij de diensten van Stad Sint-Niklaas.

Kostprijs: een forfaitair bedrag zal worden voorgesteld in functie van de omvang van de geplande werken.

Uitvoeringsontwerp

De architect in overleg met aannemer van het bouwteam  maakt het uitvoeringsontwerp op, dit bevat:

 • details uit catalogus van technische oplossingen voorgesteld door RenoseeC aangevuld met noodzakelijk eigen uitvoeringsdetails;
 • een meetstaat of beschrijvende meetstaat;
 • overleg met de bouwheer en eventueel voorstellen alternatieve oplossingen of materialen;
 • vastleggen offerte door de aannemer en zijn onderaannemers;
 • opmaken planning en fasering voor het uitvoeren van de werken door de aannemer van het bouwteam;
 • aanstellen en infomeren EPB-verslaggever;
 • aanstellen en informeren Veiligheidscoördinator.

Kostprijs voor het opmaken van het uitvoeringsdossier: een ereloonpercentage van de architect op de waarde van de offerteprijs zal voorgesteld worden in functie van de omvang van de geplande werken.

Uitvoering en Toezicht

De uitvoerende aannemer van het bouwteam:

 • start de werken op de vooraf vastgelegde datum.
 • werkt af volgens de vastgelegde planning.
 • bewaakt het vooropgestelde budget.
 • coördineert de werkzaamheden van zijn uitvoerders en van de onderaannemers onderling.

De architect van het bouwteam:

 • organiseert de werfcontroles en werfvergaderingen en brengt hiervan verslag uit.
 • stuurt bij in geval van wijzigingen of aanpassingen
 • doet de noodzakelijke tusseninterventies en bewaakt de correcte uitvoering van de aannemer
 • organiseert de voorlopige en definitieve opleveringen
 • doet nazicht van de rekeningen en facturen in overleg met RenoseeC.

 De kostprijs van het werftoezicht: dit is een ereloonpercentage op de waarde van de offerteprijs voorgesteld in functie van de omvang van de geplande werken.

Werkingsbijdrage

Voor de begeleiding in de verschillende stappen bij een totaalrenovatie en de uitvoering van taken voor de bouwheer op basis van de mandaatovereenkomst, rekent RenoseeC een werkingsbijdrage van 3,5 %. Dit wordt enkel aangerekend op het gedeelte van de offerteprijs van de totaliteit van de onderliggende werken boven 30.000,00 EUR.

De werkingsbijdrage wordt aangerekend voor de begeleiding en ontzorging van de bouwheer gedurende het ganse proces.

Wat houdt de begeleiding van Renoseec bij uitvoering van je werken nu weer juist in?

Als bouwheer kan je tijdens de werken terecht bij RenoseeC voor het volgende:

 • als aanspreekpunt bij je vragen of klachten en helpt bij het bemiddelen tussen de verschillende partijen in het bouwproce
 • RenoseeC is de schakel tussen jou als bouwheer en het bouwteam (architect en aannemer)
 • voor hulp bij het aanvragen van premies samen met de diensten van Stad Sint-Niklaas
 • voor opvolging bij de werken en de kwaliteitscontrole van uitvoering
 • het opvolgen van betalingen en budget

Lees alles hierover nog even bij de meerwaarde van het project

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen