Verzorgingstoelage voor een kind met beperking

Een jaarlijkse premie die wordt toegekend aan de persoon die een kind met een beperking of een aandoening verzorgt.

Bezorg je aanvraagformulier, vergezeld van een officieel invaliditeitsattest, aan de sociale dienst in het welzijnshuis.

Bezorg ons het 'Aanvraagformulier verzorgingstoelage'. Als je voor de eerste keer de premie aanvraagt, kan je het aanvraagformulier onderaan deze pagina downloaden of verkrijgen aan de balie van het welzijnshuis. Voeg zeker het gevraagde attest, vermeld op het aanvraagformulier, bij de aanvraag.

Je kan de ingevulde documenten terugbezorgen per post, per mail naar welzijnshuis@sint-niklaas.be of afgeven aan de balie.

Nadat je de premie één keer hebt gekregen, wordt de aanvraag automatisch jaarlijks hernieuwd. Wel dient, wanneer het attest van de FOD sociale zekerheid de einddatum van geldigheid heeft bereikt, een nieuw attest bezorgd te worden.

 

De verzorgingstoelage is een jaarlijkse premie van 372 EUR.

Het kind mag niet ouder zijn dan 21 jaar.

Medische voorwaarden:

  • het kind heeft een invaliditeit van minstens 66 %,
  • of het kind behaalt minstens 4 punten op de eerste pijler van de medisch-sociale schaal toegepast door F.O.D Sociale Zekerheid,
  • of het kind behaalt minstens 6 punten op de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal toegepast door F.O.D. Sociale Zekerheid.
  • De aanvrager en het kind zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres
  • De aanvrager woont in Sint-Niklaas

Sociale dienstverlening

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen