Verzorgingstoelage voor pleegzorg

Als je als pleegouder voor een pleegkind zorgt, dan kan je jaarlijkse een verzorgingstoelage aanvragen. De verzorgingstoelage is er voor pleeggezinnen die op het grondgebied van Sint-Niklaas wonen en aangesloten zijn bij Pleegzorg Vlaanderen.

Als pleegouder kan je elk jaar een verzorgingstoelage aanvragen voor een pleegkind dat bij jou woont. Je moet de aanvraag tussen 1 januari en 31 maart aan ons bezorgen. Hiervoor gebruik je ons online aanvraagformulier. Tijdens je aanvraag moet je ons je 'Attest van plaatsing van Pleegzorg Vlaanderen' van het afgelopen kalenderjaar meesturen. Hou het dus zeker bij de hand.

Als je als pleeggezin woont op het grondgebied van Sint-Niklaas en aangesloten bent bij Pleegzorg Vlaanderen, dan kan je jaarlijks een verzorgingstoelage aanvragen voor een pleegkind dat je voor langere tijd opvangt. Je moet deze verzorgingstoelage aanvragen tussen 1 januari en 31 maart.

Aanvraag

Doe je aanvraag tussen 1 januari en 31 maart via het online aanvraagformulier.

Tijdens je aanvraag moet je ons je 'Attest van plaatsing van Pleegzorg Vlaanderen' van het afgelopen kalenderjaar meesturen. Hou het dus zeker bij de hand.

De verzorgingstoelage wordt berekend op basis van het verzorgingsjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. De premie bedraagt 0,50 EUR per dag, met een maximum van 182,50 EUR per pleegkind. De verzorgingstoelage kan maximum voor 3 pleegkinderen per pleeggezin aangevraagd worden.

Je kan een verzorgingstoelage aanvragen bij de stad als:

  • Je woont op het grondgebied van Sint-Niklaas.
  • Je aangesloten bent bij Pleegzorg Vlaanderen.
  • Het pleegkind gedomicilieerd is bij jou.
  • Het pleegkind is maximum 18 jaar oud.
  • De aanvraag gebeurt tussen 1 januari en 31 maart.

Contact

Welzijnshuis

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen