Vijf werven

Social media sharing

De volgende jaren willen we het uitzicht van onze stad ten gronde veranderen. We investeren maar liefst 110 miljoen EUR in nieuw beleid voor de heraanleg van straten en pleinen en in spraakmakende nieuwe gebouwen. We zetten Sint-Niklaas op de kaart met een veelheid aan initiatieven, maar er zijn vijf werven die we extra in de schijnwerpers zetten, omdat ze de gelaagdheid van ‘Samen maken we de stad van morgen’ belichamen en omdat we hier zowel een gebouw zetten als de heraanleg van het openbaar domein errond aanpakken.

1. Werf Grote Markt

Het stadhuis en de Grote Markt zijn het uithangbord van onze stad:

 • met een stadswinkel en een toeristisch infokantoor die top-diensten verlenen,
 • met aandacht voor het verleden én tegelijk inzetten op digitale dienstverlening,
 • met veel meer groen: zowel aan de randen van het plein als op het plein zelf,
 • we gaan voor een kwalitatieve, groene en toegankelijke inrichting, met veel plaats voor zachte weggebruikers, ontmoeting en toffe evenementen.

De stad maken begint in het stadshart: we zijn dit voorjaar al gestart met de stadswinkel, dat naast een overzichtelijke frontoffice ook een modern archief en een aantrekkelijk en zichtbaar toeristisch infokantoor zal bevatten. In de twee bovenste bouwlagen huisvesten we vergader- en ontvangstzalen en zal ook een deel van de administratie worden ondergebracht, volgens een modern kantoorconcept. Tegen eind 2021 verrijst hier een machtig gebouw van spraakmakende Belgische architecten. In het nieuwe stadhuis presenteren we u de dienstverlening van morgen.
Intussen werken we samen met de Vlaamse bouwmeester door in tekenen op de ‘open oproep’ voor de heraanleg van de Grote Markt. We willen minder doorgaand verkeer op de grootste markt
van België, meer groen, meer gezelligheid… De werken starten in 2022 en worden grotendeels afgerond in 2024. Tegelijk pakken we ook de Houtbriel aan, de achterkant van het Sint-Nicolaasplein en de winkelwandellus in de stadskern.

2. Werf Hendrik Heymanplein

Het Hendrik Heymanplein sluit aan bij de Grote Markt en wordt een trekpleister in onze stad:

 • centraal staat de bibliotheek van morgen,
 • een groen plein met plaats voor ontmoeten, horeca en ruimte voor zachte weggebruikers,
 • met voldoende parkeerruimte onder de grond,
 • een centrumsupermarkt, kwaliteitsvol wonen, bomen en een voorbeeld van hoe ontharding ook stedelijk kan zijn.

Na 40 jaar trouwe dienst is ons bibliotheekgebouw, dat destijds een modern gebouw was, uitgeleefd en verouderd. De functie en rol van de bib is ook meer geëvolueerd naar een gebouw waar mensen samen komen om in alle rust te genieten van literatuur en andere kunstvormen. Aan de nieuwe bibliotheek wordt gebouwd van begin 2024 tot eind 2025.
Aansluitend, vanaf 2026, kan dan door de volgende bestuursploeg het Hendrik Heymanplein aangepakt worden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan daarvoor is in ontwikkeling.

3. Werf Heistraat

De site Heistraat wordt de spil van activering, essentieel element in armoedebestrijding:

 • met een sterk uitgebreid huis voor sociale economie en een nieuw opleidingscentrum,
 • tegelijk een hub voor re- en upcycling, circulaire en creatieve economie, 
 • met groen en speel- en ontmoetingsruimte.

In 2018 kocht het OCMW, aansluitend op de gebouwen van het Den Azalee in de Heistraat, een groot perceel met potentie aan. We maken hiervan de broedplaats voor nieuwe ideeën en experimenten. Samen met de sociale en creatieve economie vullen we de site in door de oude industriesite een nieuw leven te geven. Momenteel is het masterplan in opmaak. Den Azalee zal hier een deel van gebruiken, het opleidings- en oriëntatiecentrum van de stad en het OCMW een ander deel en het laatste deel stellen we ter beschikking voor bedrijven die hier samen met ons de stad van morgen willen voorbereiden. Dit wordt een van de boeiendste plaatsen van Sint-Niklaas. De werken starten vanaf 2023.

Zoals bij de andere werven richten we de omgeving in als een groene ruimte, waar we ontmoeting stimuleren. De locatie vlakbij het fietspad Sint-Niklaas – Hulst richt zich ook uitdrukkelijk op zachte recreatie. De omgevingswerken zijn nog niet volledig voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, omdat het momenteel nog niet duidelijk is wat de omvang ervan zal zijn. Dat zal dus bij de actualisering van het meerjarenplan een van de volgende jaren duidelijk worden.  

4. Werf sport- en recreatiepark Puyenbeke

Puyenbeke wordt een modern en veelzijdig sport- en recreatiepark:

 • met een nieuw, groot zwembadcomplex,
 • een groen park waar je kan sporten, ontspannen, wandelen,
 • met een van onze vele nieuwe speelbossen,
 • waar je kan fietsen langs de Molenbeek.

Tussen de Plezantstraat, de Watermolenstraat en de Hoge Bokstraat ligt een prachtige groene long vlakbij het stadscentrum. Er wordt al vele decennia gesport in clubverband. De volgende jaren gaan we ervoor zorgen dat ook de individuele sporter hier terecht kan. Dat willen we in de eerste plaats bereiken met een zwembadcomplex dat tegemoet komt aan de noden van de sportclubs (met o.m. een olympisch 50 meterbad), de individuele zwemmer (met veel meer uren publiekszwemmen en een recreatiegedeelte), de scholen en andere frequente gebruikers. We werken samen met een private partner om het zwembad te ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten. We gaan ervan uit dat het zwembad tegen half 2024 in gebruik genomen kan worden. Tegelijk werken we het sport- en recreatiepark Puyenbeke verder af tot groene lob, met doorsteken voor fietsers en voetgangers… We betrekken alle huidige en toekomstige gebruikers van de site en de buurtbe­woners bij de verdere ontwikkeling van de werf Puyenbeke, die een enorme heropwaardering voor dit stadsdeel zal betekenen en het groene en open karakter voor de toekomstige generaties zal vrijwaren.

5. Werf sterke deelgemeenten

Het eigen karakter en samenhorigheidsgevoel binnen onze deelgemeenten koesteren we en willen we behouden. We steunen de dorpsgemeenschappen door de ondersteuning van het verenigingsleven en door te investeren in aantrekkelijke dorpskernen en een mooi diensten- en voorzieningenaanbod.

 • Sinaai: aanleg resterend deel Dries, heraanleg Zwaanaardestraat (waardoor het fietsnetwerk voltooid wordt) en omliggende straten (Weimanstraat, Keizerstraat, Leebrugstraat)
 • Nieuwkerken: een nieuw dorpsplein met plaats voor ontspanning en ontmoeting, een vernieuwing van de jeugdsite op de Schakel en een nieuwe zorgsite met onder andere een nieuw woonzorgcentrum
 • Belsele: de jeugdsite voor de Klavers, uitbreiding basisschool en buitenschoolse opvang.

De stad Sint-Niklaas is trots op haar deelgemeenten. Samen met de bewoners en de dorpsraden hebben we de laatste jaren al heel wat maatregelen en infrastructuurwerken uitgevoerd die tegelijk de eigenheid in stand houden als de schakel vormen naar de toekomstige ontwikkeling. Sinaai, Belsele en Nieuwkerken leven! In Sinaai plannen we de laatste fase van de heraanleg van de magnifieke Dries, die in 2023-2024 uitgevoerd wordt, en de broodnodige heraanleg van de Zwaanaardestraat. In Belsele ligt de klemtoon op de gebouwen, met de omgeving van De Klavers (2020-2021) en De Kouter (2022). Maar de grootste investeringen liggen deze keer in Nieuwkerken, waar we met het Zorgpunt Waasland de volgende jaren (2019-2022) een nieuw woonzorgcentrum van 26 miljoen EUR bouwen en tegelijk de hele omgeving aanpakken. Hier komen ook assistentieflats, een dienstencentrum en plaats voor buitenschoolse kinderopvang. Honderd meter verderop maken we van Ten Bos weer een dorpsplein waar we elkaar kunnen ontmoeten (uitvoering gepland in 2022-2023).

De vijf lagen en vijf werven zetten we in de vitrine van het stadsbeleid: hier willen de komende 6 jaar het verschil maken. Programma- en projectleiders staan garant voor een spoedige uitvoering binnen het vooropgestelde budget. De functie van adjunct-algemeen directeur wordt geheroriënteerd naar strategisch coördinator, die de projecten en programma’s op elkaar afstemt.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen