Vossekotstraat

Rioproject in de Vossekotstraat

Op maandag 16 april gaan in de Vossekotstraat rioleringswerken van start. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, met een aparte afvoer van regenwater en van afvalwater. De bovengrond wordt volledig vernieuwd, met ook de aanleg van een breed fietspad langs beide kanten van de rijbaan.

Social media sharing

Waarom?

 • Het verbeteren van de waterzuivering, door het hemelwater en het afvalwater te scheiden. Het afvalwater wordt aangesloten op de riolering van de N70 en van daar afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Het hemelwater komt terecht in de grachten en waterlopen in de omgeving. Het project gaat ook gepaard met de afkoppeling van het regenwater op privédomein, zoals verplicht door de Vlaamse overheid. Het stadsbestuur nam zelf het initiatief om de bewoners daarbij administratief te begeleiden en financieel te ondersteunen. Meer info vind je in de brochure ‘Correct scheiden & afvoeren van afvalwater & regenwater’.
 • Het vernieuwen van de oude en beschadigde riolering.
 • Het vernieuwen van de bovengrond, met een rijweg (6,10 m), een parkeerstrook met boomvakken (2 m), een fietspad in beide rijrichtingen (1,75 m) en voetpaden. De fietspaden maken deel uit van een bovenlokale functionele fietsroute (Mercatorroute), opgenomen in het mobiliteitsplan van de stad.

Kostprijs

De opdracht werd toegewezen aan de firma Besix Infra uit Schelle voor het bedrag van 3.364.312 EUR, excl. btw. De tussenkomst van het Vlaams Gewest bedraagt 1.008.193 EUR.

Timing en fasering

De totale uitvoeringstermijn is 150 werkdagen zonder uitstel door weersomstandigheden.

De timing in onderstaande fasering is richtinggevend en is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden en van de technische afwikkeling van de werken.

Fase 1: van 16 april tot 13 juli 2018

Vossekotstraat vanaf N70 tot Brokkelingenstraat (hoofdingang recreatiedomein De Ster).

Fase 1A: juni-juli 2018

Brokkelingenstraat (inclusief kruispunt met Vossekotstraat)

Fase 2: van 6 augustus 2018 tot voorjaar 2019

Brokkelingenstraat – Vossekotstraat nr. 65

Fase 3: eind augustus 2018 tot voorjaar 2019

Vossekotstraat nr. 65 – Tassijnlaan.

! Fase 2 en fase 3 worden afwisselend en in combinatie met de nutswerken uitgevoerd.

Werken in de Vossekotstraat - plan met fases

Verkeerssituatie en toegankelijkheid van de woningen

De Vossekotstraat is tijdens de werken niet toegankelijk voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers krijgen wel vrije doorgang. Voor het doorgaand verkeer is een wegomlegging voorzien via de N70 en de E17 in beide rijrichtingen.

De aannemer stelt alles in het werk om de straat maximaal toegankelijk te houden voor de bewoners. In principe blijft elke woning bereikbaar met de wagen, zij het soms op een tijdelijke ondergrond van steenslag, met uitzondering van de paar dagen dat de sleuf van de nieuwe riolering effectief voor de toegang naar de woning ligt.

Ook tijdens bepaalde wegenwerken (ter plaatse gieten van betonnen boordstenen, asfalteringswerken) zijn de woningen voor enkele dagen niet bereikbaar met de wagen.

Afhankelijk van de vordering van de werken kunnen bewoners hun straat bereiken en verlaten via de kant N70 of via de kant Haasdonk.

De Lijn (lijn 82)

 • Richting Antwerpen: normale reisweg tot rotonde De Ster, daarna op de N70 naar Kruisstraat en verder via Stuurstraat, Tassijnslaan en Bankstraat naar normale reisweg.
 • Richting Sint-Niklaas: normale reisweg tot Krekel, daarna verder via Beeldstraat, Lange Rekstraat, Eekhoornstraat en Bellestraat naar normale reisweg.

Bediening provinciaal domein De Ster:

 • Richting Antwerpen: tijdelijke halte Ster (ter hoogte van Mc Donald’s).
 • Richting Sint-Niklaas: tijdelijke halte aan de ingang Lange Rekstraat.

Huisvuil

Je huisvuil kan je op straat zetten volgens de vaste regeling van de ophaalkalender. De aannemer houdt de straat zo lang mogelijk bereikbaar voor de vrachtwagens die het huisvuil komen ophalen. In de eigenlijke werkzone, die onbereikbaar is voor de vrachtwagens, zal de aannemer je huisvuil wegnemen en naar een plaats brengen die wel bereikbaar is voor de ophaaldiensten.

Informatie

 • Zoals bij andere rioprojecten nodigen we een vertegenwoordiger van de bewoners uit om hangende problemen te bespreken op de wekelijkse werfvergadering in de werfwagen.
 • De contactpersoon van de aannemer op de werf is Nico Brusselmans, bereikbaar via e-mail: NBrusselmans@besix.com.
 • Het toezicht van de werken gebeurt door ingenieur Marc Verhaegen van de stedelijke technische dienst, bereikbaar via 03 778 35 42.
 • De afkoppelingen op privéterrein worden begeleid door Nathalie Aelvoet (studiebureau Irtas), bereikbaar via 03 780 54 06 of irtas@irtas.be.
 • Verder blijft ook de dienst communicatie in het stadhuis een aanspreekpunt, via 03 778 30 81 of communicatie@sint-niklaas.be

Contact

Techniekhuis

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas

Vossekotstraat locatie
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen