Erfpunt

Erfpunt is de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst van het Waasland waar Beveren, Kruibeke, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Waasmunster deel van uitmaken.

Na bijna 3 decennia gekend te zijn als de Archeologische Dienst Waasland, sloeg Erfpunt in 2016 een nieuwe weg in. De focus ligt niet langer enkel op het archeologisch erfgoed maar wordt verruimd met de zorg voor het gevarieerd bouwkundig en landschappelijk erfgoed dat het Waasland rijk is.

Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt het aanspreekpunt voor onroerenderfgoedzorg in het Waasland. Erfpunt wil op een innovatieve en creatieve manier samenwerken met de verschillende stakeholders binnen het onroerenderfgoedwerkveld.

Onroerend erfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeologische relicten, monumenten en landschappen uit het verleden maar ook het creƫren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren binnen de regio door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.

Om het onroerend erfgoed tot een onmisbaar en kleurrijk gegeven in onze samenleving te laten evolueren, wil Erfpunt samen met lokale en regionale initiatieven de band tussen het onroerend erfgoed en het brede publiek mee verder intensifiƫren door bestaande publieksgerichte initiatieven te ondersteunen of creatief na te denken over nieuwe publieksformules of evenementen.

Binnen Erfpunt zijn vier cellen actief:
- de cel Beheer: biedt het regionaal onroerenderfgoedwerkveld  ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.
- het Onroerenderfgoeddepot Waasland: staat in voor het optimaal bewaren en ontsluiten van archeologische ensembles (vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland.
- de cel Onderzoek: verzorgt voor zowel overheid als private ruimtelijke ontwikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, van het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van prospecties met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende opgravingen.  
- de cel Conservatie: conserveert kwetsbare archeologische vondsten uit glas, metaal, aardewerk en organisch materiaal.  Daarnaast biedt deze cel ondersteuning aan archeologische veldteams bij het lichten van complex archeologisch vondstenmateriaal en geeft het advies aan depots met betrekking tot een duurzaam beheer en behoud van hun archeologische collecties.

http://www.erfpunt.be/nl/

Nieuws Teasers: 

Nuttige Adressen

Regentiestraat 63
9100
Sint-Niklaas
03 778 20 50

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter