Heemkunde

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas

Huis Janssens, Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas

 

De KOKW werd gesticht in 1861. Het doel van de vereniging is op de eerste plaats de studie van alle aspecten van het Wase verleden: geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis, genealogie, volkskunde en dergelijke. Deze studies worden uitgegeven als een jaarboek, de ‘Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het land van Waas’.
Regelmatig verschijnt het ‘Mededelingenblad van de KOKW’, dat onder meer mededelingen, uitnodigingen, boekbesprekingen en aanwinstenlijsten bevat. Van bij zijn stichting trachtte de KOKW door schenking of aankoop getuigenissen te verzamelen van het Wase verleden, met als meest bekende collecties die rond Mercator en archeologie.
De rijke bibliotheek van de KOKW is gratis raadpleegbaar voor alle belangstellenden; leden kunnen zelfs ontlenen. Het documentatiecentrum omvat onder meer een cartotheek, een fototheek, een kranten- en tijdschriftencollectie, een penningenverzameling, iconografie en een archief.
Bibliotheek en documentatiecentrum zijn open voor het publiek elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur, maar ook op afspraak.

 

Correspondentieadres: KOKW, Postbus 144, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 776 02 00.

 

Heemkundig Nieuwkerken

Museum en heemkring ‘Nieuwkerken 200/700’

Gyselstraat 110, Nieuwkerken.

 

Het museum is ontstaan ter gelegenheid van het jubeljaar 1294-1994 (700 Nieuwkerken).

Volgende thema's komen aan bod: landbouw, vlasnijverheid en voeding - huisnijverheden - archeologie en geschiedenis - religieus, politiek, militair, sociocultureel en sportief verleden van onze voorouders.

Contact: Daniël Grumiau, Gyselstraat 23, 9100 Nieuwkerken, tel. 03 776 38 16.

 

Heemkunde Sinaai

Heemkring ‘Den Dissel’

De heemkring werd opgericht met als doel de studie van de lokale heemkunde en de plaatselijke geschiedschrijving te bevorderen. De kring geeft het tijdschrift ‘Sinaïek’ en een jaarboek uit en is ondergebracht in een lokaal van het deelgemeentehuis. Vrij toegankelijk elke 2de en 4de zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur.

Contact: Etienne De Meester (voorzitter), Edgar Tinelstraat 28, 9112 Sinaai, tel. 03 772 41 64.

 

Tinelmuseum

Edgar Tinelstraat 33, 9112 Sinaai

 

Het Tinelmuseum wil de muzikale erfenis van de componist Edgar Tinel in zijn geboortehuis bewaren. Daarnaast organiseert de Tinelkring regelmatig concerten in Sinaai en werkt mee aan de promotie en uitvoering van Tinels werk. Het museum is elke laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en na afspraak gratis toegankelijk.

Contact:

Jozef Blommaert, Molenstraat 44, 9112 Sinaai, tel. 03 772 35 48, jozefblommaert@skynet.be

Jo De Vos, tel. 02 767 66 91, devosjo@skynet.be

 

Interessante website: www.sinaai.be

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter