Stadsarchief

Het stadsarchief bewaart de archieven van Sint-Niklaas en de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Het omvat zowel oud, modern als hedendaags archief. Het bezit ook delen van het kerkarchief van de Sint-Nicolaasparochie, een verzameling microfilms en een fototheek.

In de studiezaal (op de derde verdieping) bevinden zich ingebonden fotokopies van parochieregisters en tienjaarlijkse tafels van burgerlijke stand en bevolking, een collectie bidprentjes en rouwbrieven en een beperkte handbibliotheek. De studiezaal is vrij toegankelijk op woensdag- en donderdagnamiddag, van 13.30 tot 17.00 uur. Voor gespecialiseerde vorsers en studenten zijn faciliteiten mogelijk in afspraak met de archivaris.

Het stadsarchief zorgt voor de conservatie, de verwerking, het beheer en de inventarisering van de stedelijke archiefbescheiden. Het verricht talrijke opzoekingen voor de eigen stadsdiensten of voor andere overheden.

Het ontsluit zijn patrimonium door de organisatie van tentoonstellingen, de medewerking aan educatieve projecten en de publicatie van bronnenstudies, brochures en artikels.   

Nieuws Teasers: 

Contact

Hendrik Heymanplein 3
9100
Sint-Niklaas
03 778 33 80

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter