Zaal reserveren

Welkom!

U zoekt voor uw vereniging een zaal in Sint-Niklaas of in de deelgemeenten voor het organiseren van een vergadering, vorming,   tentoonstelling, workshop, lezing, …. ? Het stadsbestuur van Sint-niklaas stelt aan (erkende) verenigingen een uitgebreide infrastructuur ter beschikking voor de organisatie van allerhande activiteiten.

Download hier de overzichtsbrochure Zalen voor verenigingen (enkel voor verenigingen)

U zoekt voor een privé feest een zaal in Sint-Niklaas of in de deelgemeenten voor een verjaardagsfeest, babyborrel, huwelijk, ... dan kan u in de zalen van het stadsbestuur niet terecht. Hieronder vindt u ter informatie een brochure met gegevens van zalen waar privé-feesten kunnen georganiseerd worden.

Download hier de overzichtsbrochure Zalen voor privépersonen.

Nog vragen? 

De dienst cultuur helpt u graag verder: cultuur@sint-niklaas.be of 03 778 33 30

Aanvraagformulier voor het huren van stedelijke infrastructuur

Aanvragen dienen uiterlijk 6 weken vóór de activiteit te gebeuren.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Als u meer dan 1 activiteit wil aanvragen klikt u op de knop Activiteit toevoegen. U kan maximum 3 activiteiten aanvragen per formulier. Wenst u meer dan 3 of een reeks activiteiten aan te vragen, vul dan de gegevens verder aan, onderaan in het formulier bij de rubriek Opmerkingen. In deze rubriek kan u ook extra informatie toevoegen of vragen stellen.

Nadat u op de knop Indienen hebt geklikt, krijgt u een automatische bevestiging dat uw aanvraag is verzonden. Dit betekent echter niet dat de aanvraag aanvaard of verwerkt is. Binnen de 10 dagen ontvangt u een bevestiging via mail.

Ongeveer 2 maanden vóór de activiteit ontvangt u een gebruikersovereenkomst met de betalingsmodaliteiten en de gegevens van de conciërge.

U bezorgt de ondertekende gebruikersovereenkomst binnen de 10 dagen terug en voert de betaling zo snel mogelijk uit. U neemt- ruim op voorhand- contact op met de conciërge voor verdere afspraken.

Activiteit
Activiteit
Activiteit

Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement.

Meer informatie: 

een greep uit de gebruikersvoorwaarden (meer info op aanvraag):

De gebruiker mag de infrastructuur slechts aanwenden voor de opgegeven doeleinden. Indien blijkt dat de infrastructuur werd aangewend voor andere doeleinden dan omschreven in de aanvraag kan hieraan een sanctie worden verbonden.

Het aangerekende bedrag omvat de verwarming, de verlichting en het gebruik van de aanwezige installaties. Na het gebruik van de lokalen dient u in te staan voor de schoonmaak. De gebruiker is gehouden tot naleving van het huishoudelijk reglement dat hem wordt overhandigd bij het afsluiten van de overeenkomst.

Bij het verlaten van het lokaal dient het in een nette toestand en in de oorspronkelijke opstelling te worden achtergelaten. Indien dit niet naar behoren gebeurt, zal een boete aangerekend worden voor de gemaakt kosten voor de schoonmaak.

Indien de aanvrager het gebruik van de lokalen annuleert of geen gebruik maakt van de lokalen, geldt volgende regeling i.v.m. de inhouding van de tarieven als schadevergoeding:

Bij annulatie:
-          van 2 maand tot en met 14 dagen vóór de datum van de verhuring: 50 % van het gebruikstarief
-          van 13 dagen tot en met de dag vóór de verhuring: het volledige gebruikstarief
-          op de dag van de ingebruikname of zonder annulatie: het volledige gebruikstarief alsook de verschuldigde kosten voor verzekeringen

.

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 33 30

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter