Aanvraagformulier speelstraat

Speelstraat

Geef de huisnummers op aan het begin en einde van het deel van de straat dat u als speelstraat wil inrichten.

een of meerdere dagen in een werkweek of een weekend
maximaal 2 volledige aaneensluitende werkweken OF
maximaal 4 volledige opeenvolgende weekends OF
maximaal een vaste dag per volledige week gedurende de hele speelstraatperiode(s)

Geef hier aan of u ook een speelstraat organiseert op Autovrije Zondag (18 september 2016).

100 EUR/dag, maximaal 300 EUR per kalenderjaar

bv. welk speelmateriaal, welke (georganiseerde) activiteit, welke versnappering ...

Contactpersoon en meter/peter 1
Meter/peter 2
Meter/peter 3
Meter/peter 4
Meter/peter 5

Contact

Grote Markt 1
9100
Sint-Niklaas
03 778 35 13

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter