Aanleg verkeersplateau Wijnveld

Het heraan te leggen kruispunt

Op maandag 3 augustus starten de wegenwerken in het Wijnveld, Hooimanstraat en Stationswegel. Deze werken zijn nodig om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te vergroten. Tijdens de werken zal uw straat beperkt toegankelijk zijn met de wagen en enkel voor plaatselijk verkeer. Het kruispunt Hooimanstraat, Wijnveld, Stationswegel zal op verschillende momenten afgesloten zijn. De ingrijpende werken zullen vermoedelijk tot midden oktober duren, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden en eventuele maatregelen ten gevolgen van de coronacrisis. We kijken samen met jou uit naar een volledig vernieuwde buurt. In de bijlage onderaan kan je het technisch uitvoeringsplan bekijken.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

3 augustus 2020

Fase 1: Fiets- en voetpad wijnveld

3 augustus 2020

Tot 28 augustus, 20 werkdagen

Aanpassing plan

5 augustus 2020

Aanpassing van het plan door wortelgroei

Fase 2: Plateau Hooimanstraat/Stationswegel

31 augustus 2020

Tot 9 oktober, 30 werkdagen

Fase 3: Asfaltering Wijnveld

12 oktober 2020

Tot 16 oktober, 5 werkdagen

Einddatum

16 oktober 2020

Verkeerssituatie

Tijdens de werken is het projectgebied slechts beperkt toegankelijk met de wagen en enkel voor plaatselijk verkeer. In de eigenlijke werkzone, waar de aannemer aan de slag is (zie de folder onderaan deze pagina), is er geen verkeer mogelijk. Voetgangers en fietsers krijgen wel overal vrije doorgang. In de werkzone moeten fietsers afstappen en met de fiets aan de hand langs de werken wandelen. Wij vragen je met aandrang om altijd voorzichtig te zijn, wanneer je in de buurt van de werken komt.

 

Ophaling huisvuil

Wanneer je woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag je je afval blijven aanbieden volgens de planning van de afvalkalender van MIWA. Zet je afval buiten vóór 6 uur de dag van de ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, GFT, papier en karton) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.

Op de containers (restafval en GFT) hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen.

 

Minder hinder

Minder hinder is niet hetzelfde als geen hinder. De aannemer probeer de hinder te beperken waar mogelijk. Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt! Enkel bij hem krijg je de correcte informatie.

  • Je kan als bewoner steeds terecht bij de werfleider om afspraken te maken over leveringen/werken;
  • De werfleider is aanwezig en aanspreekbaar. De werken worden gefaseerd uitgevoerd zodat de hinder tot een minimum wordt herleid;
  • De werfleider houdt de planning op schema en stuurt bij waar nodig.
  • De aannemer organiseert de huisvuilophaling tijdens de werken.

Let wel: uitvoering is steeds afhankelijk van verschillende factoren. De planning kan steeds bijgestuurd worden omwille van technische aspecten, leefbaarheid/veiligheid omgeving en/of weersomstandigheden.

Doel van de werken

Verkeersveiligheid vergroten
  • Het kruispunt Hooimanstraat-Stationswegel wordt compacter en wordt aangelegd als een plateau. Hierdoor zal de snelheid verlagen wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komt.
  • Het fietspad op het Wijnveld ligt op deze plateau. Hierdoor zal het duidelijker zijn dat de fietser voorrang heeft en verhoogt het fietscomfort.
  • In de Stationswegel worden de betonstraatstenen vervangen door een rode asfaltlaag. De straat wordt een fietsstraat. In een fietsstraat is de fietser de hoofdgebruiker. Auto’s moeten zich schikken naar het rijgedrag van de fietsers. Fietsers mogen de volledige breedte van de baan innemen en, in dubbelerichtingsstraten, de helft van de rijbaan. De snelheid is begrensd tot 30 km/uur. Bovendien draagt een fietsstraat bij tot het comfort en de gezondheid van de fietsers, doordat de auto achter de fietsers blijft. De inrichting van fietsstraten geldt ook als een uitnodiging van het stadsbestuur aan de bewoners om wat vaker voor de fiets te kiezen als vervoermiddel, in plaats van de auto.
  • Op het Wijnveld worden de betonstraatstenen vervangen door een zwarte asfaltlaag en komen er nieuwe markeringen.
  • De fietspaden vanaf de spoorweg tot aan de verkeersplateau aan Wijnveld 253 worden vernieuwd en heraangelegd in bordeaux asfalt. Tevens worden de voetpaden vernieuwd.
Meer groen
  • Extra groen in de straat brengen is nodig om de kwaliteit van het openbaar domein te verhogen, maar draagt ook bij aan de verkoeling en de vernatting van onze stad.

Aangepast plan

Door de wortelgroei van de oude beuken was een aanpassing van het plan noodzakelijk.  De voorziene parkeerstrook werd zo'n 12 meter ingekort. Het fietspad wordt rechtgetrokken en de vrijgekomen ruimte ingenomen als plantsoen voor groen.

Je vindt het aangepast plan in bijlage onderaan deze webpagina.

Wortelgroei verhindert aanleg fietspad

Contact

Soga NV

Aven Akkers
14
9130
Beveren-Waas

Techniekhuis

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen