Wonen

Wonen is een grondrecht. Iedereen heeft recht op een kwalitatieve en betaalbare woning in een geschikte woonomgeving. Iedereen heeft ook recht op woonzekerheid. Op deze pagina’s vindt u alvast een eerste aanzet tot antwoord op al uw woonvragen.

 

NIEUWS

Samenwerking bewoners Dillaartwijk bekroond als duurzaam wooninitiatief

05/04/2017 - 15:01   Elk jaar lanceert het stadsbestuur de oproep duurzame wooninitiatieven. Met deze oproep wenst de stad initiatieven die een straat, wijk of buurt tot een duurzamere plek maken in de kijker zetten. In 2016 ging de prijs naar enkele buurtbewoners in de Dillaartwijk.  

Verkoop 27 bouwgronden, gelegen Populierenwijk te 9111 Belsele

23/03/2016 - 16:13 De stad wenst over te gaan tot de verkoop van bouwgronden, gelegen Populierenwijk te 9111 Belsele: loten 1 t/m 8, 19 t/m 21 en 40 t/m 48 en de resterende loten uit fase 1, loten 15 t/m 18 en 32 t/m 34, kadastraal bekend onder 9e afdeling, sectie C, perceelnummers 710B, 711F, 733H, 734, 735A, 736, 737, 738E, 738A, 784A, 786A, 787C en 788C.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter