Wonen

Wonen is een grondrecht. Iedereen heeft recht op een kwalitatieve en betaalbare woning in een geschikte woonomgeving. Iedereen heeft ook recht op woonzekerheid. Op deze pagina’s vindt u alvast een eerste aanzet tot antwoord op al uw woonvragen.

 

NIEUWS

Infoavond over de plannen voor de Paterskerk op donderdag 30 maart

20/03/2017 - 19:07 De Paterssite wordt in verschillende fasen omgevormd tot een aantrekkelijk stedelijk binnengebied. De eerste stap is de renovatie en de verbouwing van de Paterskerk. Het gebouw krijgt een nieuwe toekomst als draaischijf van het gemeenschapsleven in de wijk en in de stad. Op donderdagavond 30 maart worden de plannen voor de kerk en de tuin voorgesteld. Iedereen is van harte welkom.

Vinylvloeren asbesthoudend? MIWA en OVAM verwijderen ze gratis voor jou!

16/03/2017 - 11:45 Heb jij renovatiewerken gepland de komende maanden (april, mei, juni) en denk je dat er asbesthoudende vinylvloertoepassingen zijn die eruit moeten?

Verkoop 27 bouwgronden, gelegen Populierenwijk te 9111 Belsele

23/03/2016 - 16:13 De stad wenst over te gaan tot de verkoop van bouwgronden, gelegen Populierenwijk te 9111 Belsele: loten 1 t/m 8, 19 t/m 21 en 40 t/m 48 en de resterende loten uit fase 1, loten 15 t/m 18 en 32 t/m 34, kadastraal bekend onder 9e afdeling, sectie C, perceelnummers 710B, 711F, 733H, 734, 735A, 736, 737, 738E, 738A, 784A, 786A, 787C en 788C.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter