Wonen

Wonen is een grondrecht. Iedereen heeft recht op een kwalitatieve en betaalbare woning in een geschikte woonomgeving. Iedereen heeft ook recht op woonzekerheid. Op deze pagina’s vindt u alvast een eerste aanzet tot antwoord op al uw woonvragen.

 

NIEUWS

Bericht openbaar onderzoek aanvraag van een koninklijk besluit tot verklaring van openbaar nut voor het aanleggen en exploiteren van een zuurstofleiding ND400 Temse – Zelzate (ArcelorMittal Gent) op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas

23/11/2017 - 09:39 Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een afschrift van de aanvraag van een koninklijk besluit tot verklaring van openbaar nut voor het aanleggen en exploiteren van een zuurstofleiding ND400 Temse – Zelzate (ArcelorMittal Gent) en een exemplaar van de vermelde stukken, die de gemeente aanbelangen, in het stadhuis voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van dertig dagen, en dit van 23 november 2017 tot en met 22 december 2017.

VERKAVELING CLEMENTWIJK² - OPENBARE VERKOOP VAN 24 STADSBOUWGRONDEN

20/08/2017 - 09:50 VERKAVELING CLEMENTWIJK² - OPENBARE VERKOOP VAN 24 STADSBOUWGRONDEN

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter