Hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening: premie

Opgelet: de specifieke premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening (met bijhorende voorwaarden en premiebedrag) werd opgeheven met ingang van 1 januari 2014. De premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie werd  opgenomen in het nieuwe premiereglement duurzaam renoveren.

De premie wordt in bepaalde gevallen verleend voor de aanleg bij een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw.

Info omtrent de voorwaarden: zie premiereglement duurzaam renoveren (stedelijke woonwinkel)

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter