Realiseren van een laagenergiewoning: subsidie

De stedelijke subsidie voor het realiseren van een laagenergiewoning werd opgeheven met ingang van 1 januari 2014. Enkel wie reeds een principiële goedkeuring verkreeg  voor de datum van 1 januari 2014 kan nog een aanvraag tot uitbetaling van de subsidie indienen. Dit dient te gebeuren binnen de 6 maand na het bekomen van het definitieve EPB-verslag van de gerealiseerde woning.

Er wordt een forfaitair bedrag van:

  • 2.000 EUR per woning toegekend voor principiële goedkeuringen daterend van voor 1 april 2012;
  • 1.500 EUR voor principiële goedkeuringen daterend van voor 1 april 2013;
  • 1.000 EUR voor principiële goedkeuringen daterend van voor 1 januari 2014.

De laagenergiewoning voldoet aan volgende voorwaarden, te staven door het definitief EPB-verslag van de woning:

    - het globaal warmte-isolatiepeil (K-waarde) van de woning is maximaal 30;

    - de energieprestatie (E-peil) van de woning is maximum 60;

    - het brutoverbruik voor ruimteverwarming is kleiner dan 60 kWh/m2 per jaar.

Het brutovolume van de woning bedraagt maximaal 750 m3.

In het geval van een renovatie is het te verbouwen volume dat wordt opgenomen in het EPB-verslag minimaal 50% van het totale volume van de woning.

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter