Nutsvoorzieningen

Wie bouw- of verbouwingswerken uitvoert, neemt best contact op met de diensten en instellingen voor de bedeling van gas, elektriciteit, water, telefoon en tv-distributie. Werken op het openbaar domein mogen niet door private personen worden uitgevoerd, tenzij in sommige gevallen mits uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Onderwerpen

Nieuws Teasers: 

 

NIEUWS

Werken van nutsmaatschappijen vanaf midden juni 2018 ter voorbereiding van het rioproject Tereken-Schoolstraat

07/06/2018 - 12:38 In het voorjaar van 2019 gaan in Tereken, Schoolstraat en Knaptandstraat rioleringswerken van start. Ter voorbereiding worden vanaf midden juni 2018 de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas en kabeldistributie) vernieuwd, niet alleen in de toekomstige werfzone maar ook in een aantal omliggende straten. Er zijn negen opeenvolgende fasen voorzien. In totaal zullen deze nutswerken ongeveer een jaar in beslag nemen.

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter