Nutsvoorzieningen

Wie bouw- of verbouwingswerken uitvoert, neemt best contact op met de diensten en instellingen voor de bedeling van gas, elektriciteit, water, telefoon en tv-distributie. Werken op het openbaar domein mogen niet door private personen worden uitgevoerd, tenzij in sommige gevallen mits uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Onderwerpen

Nieuws Teasers: 

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter