Zo is Sint-Niklaas

Social media sharing

‘Zo is Sint-Niklaas’ zet een positief beeld neer van de stad zoals ze is, vandaag en morgen. De campagne legt de nadruk op wat ons verbindt als mensen. De eerste initiatieven zijn de uitgave van een fijn boekje, met verhalen en portretten uit de stad, en een videoclip.

Sint-Niklaas is gewoon zo

Met ‘Zo is Sint-Niklaas’ zet het stadsbestuur een breed en langlopend project op rond de diversiteit van de stad, zonder deze expliciet te benoemen. We kiezen ervoor om te communiceren over wat ons verbindt. Het uitgangspunt is dat diversiteit een troef en een meerwaarde is voor een stad. We zien diversiteit daarbij breed: ouderen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, holebi’s, transgenders… Elke Sint-Niklazenaar hoort er bij en verdient respect. Het uithangbord is het herkenbaar grafisch woordlogo ‘Zo is Sint-Niklaas’. Deze slogan is een fier en positief statement voor onze stad. De campagne ademt ‘feel good’ uit. De campagne ‘Zo is Sint-Niklaas’ geeft uitvoering aan een actie uit het diversiteitsplan om de bewustwording bij de bevolking rond de diverse samenleving te versterken.

Portretten en verhalen uit de stad

‘Zo is Sint-Niklaas’ verscheen in december 2018 als een aantrekkelijk kijk- en leesboekje, met als centraal thema een actuele mix van de Sint-Niklase bevolking. Aan de hand van een 40-tal portretten van stadsbewoners en bijhorende verhalen wordt een levend beeld geschetst van het Sint-Niklaas van vandaag. De verhalen zijn breed, universeel, diepmenselijk en herkenbaar voor iedereen. Belangrijk is dat het boek door de afwerking en vormgeving de waarde kreeg van een ‘hebbeding’, een mooi, te koesteren object dat een plaats verdient in elke boekenkast en dat aangenaam in de hand ligt. Het boek kost 5 EUR is verkrijgbaar aan de infobalie van het stadhuis, bij boekhandel ’t Oneindige Verhaal en in het toeristisch infokantoor op de Grote Markt.

Het boek leidt ook een reeks in. Jaarlijks wordt een publicatie uitgebracht die op een creatieve manier doorwerkt op het concept ‘Zo is Sint-Niklaas’. Het tweede boek verschijnt eind 2019 en heeft de bewoners van de huisnummers 1 als thema.

Diverse stad in cijfers

Sint-Niklaas is een diverse stad! Dit weerspiegelt zich in de samenstelling van de bevolking. Momenteel heeft de stad 76.700 inwoners. 49,9 % hiervan zijn vrouwen, er zijn dus iets meer mannen dan vrouwen. 21 % van de inwoners is tussen 0 en 17 jaar, en 20 % is 65 jaar en ouder. Deze laatste categorie groeit het snelst aan. In de leeftijdscategorie 0-5 jaar is 47 % van de kinderen van buitenlandse herkomst, ongeveer de helft dus. Van de totale bevolking is 23,3 % van buitenlandse herkomst, waarvan ongeveer 9 % niet de Belgische nationaliteit heeft.

In België geeft 8% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar aan sterk beperkt te zijn in de dagelijkse activiteiten door een handicap, een langdurige aandoening of een langdurige ziekte. Het valt moeilijk te zeggen hoeveel homo's, lesbiennes en biseksuelen er zijn. Voor Vlaanderen spreekt çavaria over 3 tot 8 % van de bevolking.

In Sint-Niklaas zijn er leden en gebedsplaatsen van onder andere volgende levensbeschouwingen: katholieke kerk, islam, evangelische kerk, boeddhisme, mormoonse kerk, de vrijzinnige gemeenschap (huis van de mens), enz.

Bijna 1 van de 5 kinderen die in Sint-Niklaas geboren worden, loopt het risico in armoede op te groeien. Het aantal alleenwonenden en eenoudergezinnen stijgt ook sterk, ook binnen deze groepen is er een hoog armoederisico. 

Dit zijn cijfers over verschillen, maar achter deze cijfers zitten mensen.

Met ‘Zo is Sint-Niklaas’ willen we mensen niet benaderen vanuit één verschil, maar we gaan er vanuit dat mensen verschillende identiteiten hebben. Als je twee mensen samen zet zijn er steeds verschillen en gelijkenissen. We willen uitgaan vanuit wat mensen bindt maar we willen ook rekening houden met de verschillen tussen mensen en deze verschillen als een rijkdom zien.

            

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen