Paul Snoeckstraat

Stappen in de winkelwandellus

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
De aanleg van de winkelwandellus door de Stationswijk is een veelomvattend project. Invalshoeken zijn verkeersveiligheid, stadsvernieuwing, vergroening en versterking van de beleving in de stadskern. Het eerste deel van de lus is klaar. De voorbije maanden ondergingen de Casinostraat, Broodstraat, Richard Van Britsom en Paul Snoekstraat een ware metamorfose.
Social media sharing

De winkelwandellus: waarom en hoe?

Met de aanleg van de winkelwandellus tussen de Grote Markt en het Stationsplein maken wij de stadskern aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.

De winkelwandellus loopt door het hart van scholenstad Sint-Niklaas. Daarom is de aanleg van de winkelwandellus ook gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Ontharding en vergroening zijn uitgangspunten bij de heraanleg, waardoor het project bijdraagt aan de klimaatbestendigheid van de binnenstad.

De heraanleg van de straten gebeurt volgens vaste principes en in een herkenbare stijl. Het gaat daarbij over gebruikte materialen, beplanting, meubilair, kleuren en vormen, wegprofielen, verlichting, inrichting voor blinden en slechtzienden enz. Het uiteindelijke doel is een samenhangend straatbeeld en een consequent geheel te creëren.

Mooie panden en plekken worden door de heraanleg beter uitgelicht. De winkelwandelllus is daardoor een aangename zone om te flaneren door de binnenstad en krijgt een hoge verblijfswaarde.

Tenslotte maakt de winkelwandellus ook deel uit van een breder geheel: de globale stadskernvernieuwing, met de heraanleg van de Grote Markt en van het Hendrik Heymanplein als blikvangers. Bij de vernieuwing van het Hendrik Heymanplein worden dezelfde materialen, beplanting, straatmeubilair en verlichting gebruikt dan in de winkelwandellus.

 

De eerste fase

De aanleg gebeurt in fasen. De eerste fase ging van start eind juli 2020 en werd begin september 2021 afgerond. Het gaat om de Casinostraat, Broodstraat, Richard Van Britsomstraat en Paul Snoekstraat. Telkens werden de werken voorafgegaan door de vernieuwing van de nutsleidingen.

De Richard Van Britsomstraat kreeg een inrichting als schoolstraat, volgens het ‘shared space’-principe. Dit betekent dat de straat in de eerste plaats is ingericht als verblijfsruimte en niet zo zeer als verkeersruimte. De volledige straat mag gebruikt worden door zachte weggebruikers. Voertuigen zijn te gast zijn in de straat.

Dit uit zich in de gelijkgrondse heraanleg in kleiklinkers, van gevel tot gevel, de vergroening van de straat, de zitbanken en de beperking van het aantal parkeerplaatsen, die bovendien niet ingericht zijn aan de schoolpoorten.

Het regime ‘schoolstraat’ betekent ook dat de Richard Van Britsomstraat niet toegankelijk is voor voertuigen tijdens de schoolspitsuren op schooldagen.

Algemeen zijn de pas vernieuwde straten van fase 1 van de winkelwandellus enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

De Broodstraat is voortaan een fietsstraat. Ook hier komt de auto op de tweede plaats. Om tegemoet te komen aan de parkeerbehoeften van de bewoners, na de beperking en herschikking van de parkeerplaatsen in de winkelwandellus, werd in de Broodstraat een buurtparking ingericht met 23 plaatsen.

Ook de Casinostraat en de Paul Snoekstraat gingen mee in de heraanleg, met een volledige vernieuwing van het openbaar domein en vergroening.

 

Wat volgt

De fase Collegestraat is momenteel volop aan de gang en loopt nog tot eind november 2021. Aansluitend volgen nog de heraanleg van de doorgang richting Hofstraat en van de Boonhemstraat. Daar komt ook een klein parkje, een nieuwe rust- en ontmoetingsplek in het hart van de stad.

In het voorjaar van 2021 ging de eerste voorbereiding van start voor de aanleg van de winkelwandellus langs de andere kant van de Stationsstraat. Het gaat om de Prins Albertstraat, Regentieplein, Dokter Verdurmenstraat en Zamanstraat. We gingen in overleg met de bewoners om toekomstige verkeersscenario’s te ontwikkelen voor dit stadsdeel. De verkeersafwikkeling is immers essentiële informatie voor de ontwerpers bij het indelen van de ruimte. De uitvoering is gepland in 2023.

 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen