Rioproject Industriepark-West

Industriepark-West

Eind maart 2023 starten de rioleringswerken in Industriepark-West. Het gaat om de aanleg van een gescheiden riolering en de vernieuwing van de bovengrond.

Social media sharing

De werken zijn van groot belang inzake waterbeheersing. Met uitvoering van dit project wordt het regenwater dat valt op 49 ha verharde en 7.9 ha onverharde oppervlakte afgekoppeld van de riolering en afgeleid naar de omliggende waterlopen en grachten. De oude riolering wordt vervangen door een volwaardig rioleringssysteem aangesloten op rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Niklaas. 

Ook wordt de wegenis integraal vernieuwd, met onder andere de realisatie van een nieuw dubbelrichtingsfietspad. In westelijke richting sluit dit nieuwe fietspad aan op de fietspaden van de Dendermondse Steenweg. Deze worden gelijktijdig heraangelegd. In oostelijke richting is het fietspad in de Puitvoetstraat reeds vernieuwd.  Aan de wegel naar het scoutsdomein en de Wase tennisclub wordt een parking voorzien zodat de wegel autoluw kan ingericht worden.

Waarom deze werken? 

 • Door het fietsverkeer te scheiden van het vrachtverkeer in het industrieterrein, wordt de omgeving verkeersveiliger.
 • Het hemelwater wordt afgeleid naar de omliggende waterlopen om het water langer vast de houden en te laten indringen in de bodem. Dit is belangrijk voor de stand van het grondwaterpeil en – in het algemeen – voor de klimaatbestendigheid van onze stad.
 • Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar domein. 

Het project werd gegund aan aannemer COLAS voor de kostprijs van 8,8 miljoen EUR, waarvan 6,4 miljoen EUR wordt gedragen door de stad en 2,4 miljoen EUR door Aquafin.

Gefaseerde werken

De werken verlopen in verschillende fasen, en volgens een vaste werkwijze: 

 1. Opbraak wegenis
 2. Rioleringswerken 
 3. Opbouw wegenis: funderingswerken, lijnvormige elementen, asfaltering en fietspaden in beton
 4. Afwerken bermen en groenaanleg
 • Fase 1 en Fase 2 (Puitvoetwegel): maandag 27 maart – begin mei
 • Fase 3, kruispunt met fase 4, fase 6:  mei – juni; tot en met onderlaag asfalt
 • Fase 6:  eind juni – bouwverlof
 • Fase 4 en Fase 5:  najaar 2023
 • Fase 7, 8, W1 en W2:  2024
 • Fietspad in beton in fase3, fase 4, fase 5 & fase 6:  najaar 2023

De timing van deze fasering is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Plan met fasering van werken in Industriepark-West

Fasering & bereikbaarheid

Fasering

Fase 1 en fase 2 (Puitvoetwegel)

Afgerond.

Fase 3 (NIKO tot aan Puitvoetwegel) 

Afgerond.

Fase 6 

Afgerond. 

Fase 4 & 5 

Sinds eind oktober 2023 werkt de aannemer fase 4 en 5 af met betonnen kantstroken, fundering en onderlagen asfalt. Vanaf donderdag 9 november kan er op de onderlagen asfalt gereden worden.

Fase 7

De werken in fase 7 starten op na het bouwverlof, in januari 2024.

Bereikbaarheid 

Industriepark-West is bereikbaar via Industriepark-Noord, via de Puitvoetstraat en via de Dendermondse Steenweg via het kruispunt Kettermuit.

Infomoment donderdag 9 februari 2023 bij NIKO

Op een infomoment bij NIKO op donderdag 9 februari gaven we toelichting aan de bedrijven in het Industriepark-West over de geplande werken. Iedereen kreeg ook de kans om vragen te stellen. De presentatie van dit infomoment vind je hieronder in bijlage.

Nieuwsbrief voor bedrijven

Bij elke fasewissel van de werken in het Industriepark-West sturen we een nieuwsbrief uit met een update over de geplande werken en de bereikbaarheid van het Industriepark. Blijf op de hoogte en meld je aan! 

Programma Sint-Niklaas Zuid

Het rioproject Industriepark-West, net zoals de parallel lopende werken aan de Dendermondse Steenweg, maakt deel uit van een programma van in totaal acht projecten in het zuiden van de stad. Dit programma heeft niet alleen een aanzienlijke impact op de waterzuivering op ons grondgebied, maar ook op de kwaliteit van het openbaar domein en op de veiligheid van de zachte weggebruikers. Heel wat projecten gaan immers gepaard met de aanleg van nieuwe, veilige fietspaden. Dit is het overzicht in volgorde van uitvoering:

 • Puitvoetstraat: rioleringswerken en fietspaden.
 • Hoogkamerstraat: aanleg fietspad.
 • Industriepark-West: rioleringswerken en fietspaden.
 • Aansluiting Hoogkamerstraat (= Hoge Heerweg, Houten Schoen, Eigenlostraat en Galgstraat): rioleringswerken en fietspaden.
 • Dendermondse Steenweg en Tereken: fietspaden.
 • Eigenlostraat (vanaf spoorlijn)-Brandstraat: rioleringswerken en fietspaden.
 • Industriepark-Noord: fietspaden.

Oostelijke tangent: nieuwe, rechtstreekse verbinding tussen de E17 en de N70/Singel, langsheen de spoorlijn naar Temse.

Sint-Niklaas Zuid
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen