Rioproject Industriepark-West

Industriepark-West

Eind maart 2023 starten de rioleringswerken in Industriepark-West. Het gaat om de aanleg van een gescheiden riolering en de vernieuwing van de bovengrond.

Social media sharing

De werken zijn van groot belang inzake waterbeheersing. Met uitvoering van dit project wordt het regenwater dat valt op 49 ha verharde en 7.9 ha onverharde oppervlakte afgekoppeld van de riolering en afgeleid naar de omliggende waterlopen en grachten. De oude riolering wordt vervangen door een volwaardig rioleringssysteem aangesloten op rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Niklaas. 

Ook wordt de wegenis integraal vernieuwd, met onder andere de realisatie van een nieuw dubbelrichtingsfietspad. In westelijke richting sluit dit nieuwe fietspad aan op de fietspaden van de Dendermondse Steenweg. Deze worden gelijktijdig heraangelegd. In oostelijke richting is het fietspad in de Puitvoetstraat reeds vernieuwd.  Aan de wegel naar het scoutsdomein en de Wase tennisclub wordt een parking voorzien zodat de wegel autoluw kan ingericht worden.

Waarom deze werken? 

 • Door het fietsverkeer te scheiden van het vrachtverkeer in het industrieterrein, wordt de omgeving verkeersveiliger.
 • Het hemelwater wordt afgeleid naar de omliggende waterlopen om het water langer vast de houden en te laten indringen in de bodem. Dit is belangrijk voor de stand van het grondwaterpeil en – in het algemeen – voor de klimaatbestendigheid van onze stad.
 • Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar domein. 

Het project werd gegund aan aannemer COLAS voor de kostprijs van 8,8 miljoen EUR, waarvan 6,4 miljoen EUR wordt gedragen door de stad en 2,4 miljoen EUR door Aquafin.

Gefaseerde werken

De werken verlopen in verschillende fasen, en volgens een vaste werkwijze: 

 1. Opbraak wegenis
 2. Rioleringswerken 
 3. Opbouw wegenis: funderingswerken, lijnvormige elementen, asfaltering en fietspaden in beton
 4. Afwerken bermen en groenaanleg
 • Fase 1 en Fase 2 (Puitvoetwegel): maandag 27 maart – begin mei
 • Fase 3, kruispunt met fase 4, fase 6:  mei – juni; tot en met onderlaag asfalt
 • Fase 6:  eind juni – bouwverlof
 • Fase 4 en Fase 5:  najaar 2023
 • Fase W1, W2, fase 7 en 8:  2024
 • Fietspad in beton in fase3, fase 4, fase 5 & fase 6:  najaar 2023

De timing van deze fasering is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Plan met fasering van werken in Industriepark-West

Bereikbaarheid

Fase 1 en fase 2 (Puitvoetwegel)

Vanaf maandag 18 september wordt de verharding in de Puitvoetwegel aangelegd. De werken zullen ongeveer een week duren. Daarna volgt een uithardingsperiode van een week. Gedurende deze periode, namelijk van maandag 18 september tot en met zondag 1 oktober, mag er niet met voertuigen (ook niet met fietsen) over de verharding gereden worden.

Kampeer- en speelplein Puytvoet vzw, de jeugdbewegingslokalen en de Koninklijke Wase Tennisclub zijn in deze periode dus enkel te voet bereikbaar.

Deze data zijn onder voorbehoud van het weer, aangezien het droog en warm weer moet zijn voor de aanleg van de verharding. Bij regen duurt de uithardingsperiode langer. De laatste updates vindt u op www.sint-niklaas.be/industrieparkwest bij ‘Bereikbaarheid’.

Fase 3 (NIKO tot aan Puitvoetwegel) 

Afgerond.

Fase 6 

Voor het bouwverlof (vanaf maandag 17 juli) zal de rijbaan in fase 3 en fase 6 in onderlaag asfalt liggen. Inritten van de bedrijven worden tijdelijk in minder hinder steenslag gelegd zodat deze zo goed mogelijk bereikbaar blijven. De definitieve aanleg van de  inritten en het fietspad, volgt na het bouwverlof. 

Fase 4 & 5 

Na het bouwverlof, op maandag 7 augustus, start de aannemer opnieuw met werken in Industriepark-West, in fase 4 en 5 van het projectgebied. Dat is het gedeelte van Industriepark-West parallel met de E17, vanaf bedrijvencentrum Waasland tot aan de meeste zuidelijke inrit vanaf de Dendermondse Steenweg. 

Vanaf maandag 7 augustus freest de aannemer het asfalt van de volledige rijbaan in fase 4 en 5, en breekt die de voetpaden op. De fundering blijft zitten, en lokaal verkeer kan over de fundering rijden. Deze werken duren ongeveer 2 weken.  

Tegelijkertijd start de aannemer ook met de rioleringswerken in fase 4 en 5. Deze werken starten vanaf de kant N16, en schuiven telkens op richting Dendermondse Steenweg. De huisaansluitingen (op de riolering) en kolkaansluitingen (op de gracht) worden tegelijk met de hoofdriool mee aangelegd. Na de rioleringswerken wordt de rijbaan tijdelijk dicht gelegd met minder hinder-steenslag.  

De fundering van de rijbaan wordt vanaf half september opnieuw gelegd. Daarna volgen nog het plaatsen van de rioolkolken, het gieten van glijbeton, de afwerking van de fundering en het asfalteren. Eind oktober-begin november zal fase 4 en 5 hiermee afgewerkt zijn. Eind augustus ontvangt u een nieuwe nieuwsbrief met de planning voor september-oktober.  

Bereikbaarheid 

Tijdens de werken in fase 4 en 5 is Industriepark-West bereikbaar via de beide inritten langs de Dendermondse Steenweg

De bedrijven gelegen in fase 4 en 5 zijn bereikbaar via de Dendermondse Steenweg, via de meest zuidelijke inrit, tot aan de werfzone waar de riolering (ter hoogte van de opritten) aangelegd wordt. Wanneer de werfzone voor uw bedrijf ligt, dan kan u tijdelijk inrit 1 of inrit 2 (zie plannetje hieronder) gebruiken om uw bedrijf te bereiken. Eén van beide opritten zal steeds bereikbaar zijn.  Als de werfzone uw bedrijf gepasseerd is, en de minder hinder-steenslag aangelegd is, dan kan u uw bedrijf bereiken via de meest noordelijke inrit vanaf de Dendermondse Steenweg (fase 8-7-3-4).  

Aanrijroutes Industriepark-West via Dendermondse Steenweg tijdens fase 4 en 5
Aanrijroutes Industriepark-West via Dendermondse Steenweg tijdens fase 4 en 5

Infomoment donderdag 9 februari 2023 bij NIKO

Op een infomoment bij NIKO op donderdag 9 februari gaven we toelichting aan de bedrijven in het Industriepark-West over de geplande werken. Iedereen kreeg ook de kans om vragen te stellen. De presentatie van dit infomoment vind je hieronder in bijlage.

Nieuwsbrief voor bedrijven

Bij elke fasewissel van de werken in het Industriepark-West sturen we een nieuwsbrief uit met een update over de geplande werken en de bereikbaarheid van het Industriepark. Blijf op de hoogte en meld je aan! 

Programma Sint-Niklaas Zuid

Het rioproject Industriepark-West, net zoals de parallel lopende werken aan de Dendermondse Steenweg, maakt deel uit van een programma van in totaal acht projecten in het zuiden van de stad. Dit programma heeft niet alleen een aanzienlijke impact op de waterzuivering op ons grondgebied, maar ook op de kwaliteit van het openbaar domein en op de veiligheid van de zachte weggebruikers. Heel wat projecten gaan immers gepaard met de aanleg van nieuwe, veilige fietspaden. Dit is het overzicht in volgorde van uitvoering:

 • Puitvoetstraat: rioleringswerken en fietspaden.
 • Hoogkamerstraat: aanleg fietspad.
 • Industriepark-West: rioleringswerken en fietspaden.
 • Aansluiting Hoogkamerstraat (= Hoge Heerweg, Houten Schoen, Eigenlostraat en Galgstraat): rioleringswerken en fietspaden.
 • Dendermondse Steenweg en Tereken: fietspaden.
 • Eigenlostraat (vanaf spoorlijn)-Brandstraat: rioleringswerken en fietspaden.
 • Industriepark-Noord: fietspaden.

Oostelijke tangent: nieuwe, rechtstreekse verbinding tussen de E17 en de N70/Singel, langsheen de spoorlijn naar Temse.

Sint-Niklaas Zuid
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen