Veiligheid

Social media sharing

Wil je een evenement organiseren? Dan heb je hiervoor een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Afhankelijk van de aard en de grootte van het evenement geven een of meerdere stads- en veiligheidsdiensten hun advies. Meer info over het aanvraagformulier en de vergunningen vind je hier.

De 'stedelijke bepalingen evenementenveiligheid' gelden voor ieder evenement: dit document bevat de elementaire veiligheidsprincipes voor een veilig festival, feest of evenement. Lees dit document zeker grondig door als je een evenement wil organiseren. Je vindt het onderaan deze pagina.

Medische Risico Analyse Evenementen

Doelstelling

Wanneer je een activiteit organiseert, ga je best na of er een medische hulppost nodig is. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft advies via de vragenlijst MRAE.

Doel is het verzekeren van dringende medische hulpverlening op (of in de buurt van) een manifestatie of evenement. Het ‘medisch dispositief’ zoals dat heet, kan diverse vormen aannemen. Van een hulppost met 2 vrijwilligers, tot een medische hulppost met MUG, diverse ziekenwagens, artsen en verpleegkundigen.

Welke evenementen moeten een aanvraag indienen?

De vragenlijst medische risicoanalyse moet steeds worden ingevuld:

  • bij evenementen of manifestaties waar verwacht wordt dat tegelijkertijd meer dan 1.500 deelnemers of bezoekers aanwezig zullen zijn;
  • voor alle grote dans- en muziekfestivals, zowel indoor als outdoor;
  • op vraag van de lokale of provinciale veiligheidscel;
  • op vraag van de VROEM (veiligheidsraad over evenementen en manifestaties te Sint-Niklaas);
  • op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid;
  • in kader van de opmaak van een BNIP (bijzonder nood- en interventieplan).

Medisch dispositief

Op basis van de algemene informatie en de risicoanalyse die je als organisator doorgeeft via MRAE, kan de FOD Volksgezondheid een risicoanalyse maken van een geplande activiteit en een simulatie maken van de medische workload.

De workload wordt (in functie van omgevingsvariabelen) omgezet in een preventief medisch dispositief. Dat wil zeggen: de FOD geeft aan wat er nodig is om dringende medische hulp op de locatie te verzekeren. Zo kan men, indien nodig, hulp bieden aan personeel en bezoekers van de manifestatie, omwonenden en betrokkenen.

De FOD adviseert daarna de bevoegde overheid over de nodige medische middelen.

Contact

Evenementen en plechtigheden

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas

Noodplanning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen